OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > KESÄOPINNOT 2022
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Kesäopinnot 2022

Lisätiedot

Kesän 2022 kesäopintotarjonta

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

NN00FY23 Learning Lab Kesä 10 op
IM00CQ11 Introduction to User Experience Design 3 op
IM00FH58 Steps Towards My Career 3 op
7H00FQ35 Digitaalinen esimiesvalmennus-verkkokurssi 5 op
7K00EV92 Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3 op
7K00EV94 Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1 op
7K00CT91 Hoitotyön johtaminen 2 op
7K00FN22 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 2 op
NN00FA93 Johdatus yrittäjyyteen 5 op
NN00FQ15 Student Self-Leadership 1 op
NN00FO12 Self Branding 1 op
NN00FO10 Modern Digital Marketing 1 op
NN00FO11 Modern Digital Selling 1 op
NN00FQ17 Introduction to Futures Studies and Foresight 1 op
NN00FQ19 Types of Futures Knowledge 1 op
NN00FQ20 Futures Studies and Foresight Methods 1 op
NN00FK98 Being a Sustainable Entrepreneur 1 op
NN00FK98 Being a Sustainable Entrepreneur 1 op
NN00FK99 Sustainable Business Modelling 1 op
NN00FL00 Measuring the Impact of Your Actions 1 op
2E00FH56 Videokuvauksen ja -leikkauksen perusteet 5 op
NN00FU45 Mielen hyvinvointia opiskeluarkeen 3 op
NN00FU47 Finding Balance In Student Life 3 op
2022SUVI-1001 Campusonline-opinnot, kesä 2022 0 op
7S00EM58 Eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka 3 op
7S00EL92 Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät 5 op
7S00EL82 Globaali monikulttuurinen yhteiskunta 5 op
7S00EL98 Lähijohtaminen ja työhyvinvointi sosiaalialalla 5 op
7S00EL86 Sosiaalipalveluiden hallinto ja talous sekä yrittäjyys 5 op
7K00FO90 Genetiikan perusteet hoitotyössä 2 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
7K00FS40 Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuus 5 op
7B00FW70 Artikkelin kirjoittaminen kirjallisuuskatsauksen perusteella 5 op
3E00EI98 Managing Cultural Diversity 5 op
7S00EL94 Projektityö sote-alalla 3 op
7R00FH14 Säteilysuojelu ja kuvantaminen 2 op
NN00FX05 Ikaalisten Puistofilosofia - Sivistys ja dialogisen yhdessä ajattelun uutta luova virta 5 op
5N00FH78 Mekaniikka 3 op
5N00FH88 Termodynamiikka ja virtaukset 4 op
4A00FA68 Digitalisaatio 3 op
3B00FZ30 Intercultural Competence 5 op