OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > KESTÄVÄ YRITTÄJYYS
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Kestävä yrittäjyys

Kuvaus

Kestävän yrittäjyyden opintokokonaisuus linkittyy Tampereen korkeakouluyhteisön osaamistavoitteeseen Uuden kehittäminen ja innovointi. Yrittäjyyden opinnot vahvistavat opiskelijan valmiuksia toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisena yrittäjänä tai yrittäjämäisesti millä tahansa työelämän sektorilla.

Kieli

englanti

suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle rakentuu ymmärrys kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tärkeydestä globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Opintojen tuloksena opiskelija osaa työskennellä monialaisessa tiimeissä, ajatella luovasti ja etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja. Osaaminen antaa valmiuksia toimia työelämän uudistajana kestävällä ja yhteistyön mahdollisuuksia hyödyntävällä tavalla.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 - 60 op

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Opinnot soveltuvat kaikille korkeakouluopiskelijoille alasta riippumatta. Opinnoista voi muodostaa opintokokonaisuuden (moduulin) valitsemalla kokonaisuudesta vähintään 15 op.

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimuksena on kiinnostus monialaista tiimityötä ja haastepohjaista oppimista kohtaan.

NN00FA93 Johdatus yrittäjyyteen 5 op
NN00FH28 Sprint Innovation Festival 2 op
NN00FZ11 Design Thinking käytännössä 5 op
NN00EK62 Tulevaisuuden hallitusosaaminen 5 op
NN00FP47 Yrittäjyysportfolion rakentaminen 20 op
NN00FP48 Markkinoille meno -suunnitelma 5 op
NN00FZ06 HUBS Yrityshautomo 5 op
24h yrittäjyyden verkko-opinnot
NN00FK98 Being a Sustainable Entrepreneur 1 op
NN00FK99 Sustainable Business Modelling 1 op
NN00FL00 Measuring the Impact of Your Actions 1 op
NN00FO10 Modern Digital Marketing 1 op
NN00FO11 Modern Digital Selling 1 op
NN00FO12 Self Branding 1 op
NN00FQ15 Student Self-Leadership 1 op
NN00FQ16 The ABC of Entrepreneurial Finance 1 op
NN00FQ17 Introduction to Futures Studies and Foresight 1 op
NN00FQ18 From Expert to Entrepreneur 1 op
NN00FQ19 Types of Futures Knowledge 1 op
NN00FQ20 Futures Studies and Foresight Methods 1 op
NN00FQ21 Placehoder [topical theme C] 1 op
NN00FO34 Innovation Challenges (ECIU) 5 op