OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VANHAT VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, KIELET JA VIESTINTÄ
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vanhat vapaasti valittavat opinnot, kielet ja viestintä

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

N-00DE74 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen 3 op
N-00DH77 Cross-cultural Communication and Global Employability 3 op
N-KV566A Deutsch-Finnische Kulturkompetenz: Praktische Übungen mit Nativen 2 op
N-KV600G Discussion Course in German 3 op
NV00CO18 Intensivkurs i svenska 2 op
N-00DO80 Intercultural Project Communication and Finnish Language 1 op
NV00CT06 Intercultural Project English for Professionals 2 op
NN00FG28 International Summer School: The Art of Public Speaking 3 op
NV00CC65 Kansainväliset asiakaspalvelutilanteet 1 op
NN00FG94 Käytännön fonetiikkaa 1 op
N-00DM16 Nopsa-ruotsi, moduuli 1 1 op
N-00DM17 Nopsa-ruotsi, moduuli 2 1 op
N-00EK85 Nopsa-ruotsi, moduuli 3 1 op
NN00FG96 Nordic Network for Advancing Circular Economy Education 3 op
R-005 Ruotsin kielen kirjallinen taito 2 op
R-006 Ruotsin kielen suullinen taito 2 op
N-KV568BB Ruotsin kielen valmentava verkkokurssi 3 op
V208-10 Saksa kauppakumppanina ja messumaana 3 op
NK-9 Saksan kielen syventävä jatkokurssi 5 op
NV00CT03 Suomi vieraana kielenä, kirjoittamisen kurssi 5 op
NN00FG97 Svensk Kommunikation och Affärskultur 3 op
C025A-10 Touristische Geschäftskommunikation 3 op
NN-7 Työelämän venäjä 5 op
N-KV587CV Venäjän kielen syventävä jatkokurssi 5 op