OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, TERVEYS
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vapaasti valittavat opinnot, Terveys

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

7K00FP98 Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuus 5 op
NN00CZ51 Clinical Training 12 op
7K00FO90 Genetiikan perusteet hoitotyössä 2 op
7K00FK92 Hoitotyön asiakaslähtöiset toiminnot 4 op
7K00CM91 Mielenterveyden edistäminen 2 op
FK00FX94 Ohjattu harjoittelu, kliininen hoitotyö 1 op
NN00CT22 Orientation to Clinical Practice in Health Care 2 op
NN00CD16 Palkallinen työ 1 op
7K00FO36 Palliatiivinen hoito ja saattohoito 5 op
7K00ET55 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito 5 op
7F00EX84 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3 op
7K00EV60 Strukturoitu tiedonhankinta 3 op
7K00CM90 Työssä jaksaminen 2 op