OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > KESÄOPINNOT 2021
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Kesäopinnot 2021

Lisätiedot

Kesän 2021 kesäopintotarjonta

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

7K00FP98 Cisnaisten ja muiden vulvallisten seksuaalisuus 5 op
7H00FQ35 Digitaalinen esimiesvalmennus-verkkokurssi 5 op
4A00DP69 Digitalisaatio 3 op
N-KV572 Englannin kieliopin perusteet 3 op
8T00CP93 Functional facility design 5 op
7K00FO90 Genetiikan perusteet hoitotyössä 2 op
7K00EV92 Hoitotyö avoterveydenhuollossa 3 op
7S-43 Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 3 op
7F00CT54 Ikääntyneiden liikunta 3 op
7K00DX23 Infektioiden ehkäisy 2 op
NN00FD73 Innovaatiohaasteet 5 op
5N00EG71 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3 op
IM00CJ85 Introduction to Painting 3 op
IM00BR56 Introduction to Song Writing 3 op
IM00BR54 Introduction to Sound Design 3 op
IM00CQ11 Introduction to User Experience Design 3 op
IM00BR48 Introduction to Visual Design 3 op
NN00FA93 Johdatus yrittäjyyteen 5 op
1L00ET88 Kasvatustiede ja kasvatuksen perusteet 5 op
1L00ET92 Kasvatustiede ja työelämä 5 op
1L00FK95 Kipinöitä yrittäjyyteen 5 op
7S00FH69 Kuiluista osallisuuteen 1 op
8T00DQ84 Kulttuurit ja tavat 5 op
1L00FH43 Kuvan voimauttava ja innostava pedagoginen käyttö 5 op
NN00FF69 Learning Lab 12 op
7S-49 Lähijohtaminen 3 op
3E00EI98 Managing Cultural Diversity 5 op
NV00CP35 Nätsvenska - ruotsin valmentava verkkokurssi 3 op
7K00EV96 Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 2 op
5S00DX90 Ohjelmoinnin perusteet 3 op
3H00DZ53 Oman talouden hallinta 5 op
7K00EV94 Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa 1 op
7S-48 Projektiosaaminen sosiaalialalla 3 op
7F00FH61 RoboSote, innostu robotiikasta sote-palveluissa 1 op
7F00EX84 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3 op
7S00CW86 Sosiaalipalveluiden hallinto ja talous 4 op
7F00FH62 Sotedata, kirjaamisen perusteet sote-palveluissa 1 op
IM00FH58 Steps Towards My Career 3 op
4A00FH71 Sähköisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja 3 op
5N00FH86 Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3 op
7R00FH14 Säteilysuojelu ja kuvantaminen 2 op
7K00EV90 Tartuntataudit ja rokottaminen 3 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
7K00FH60 Työergonomia 3 op
7S-50 Työhyvinvointi 3 op
5N00FH90 Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3 op
7S00CW83 Yrittäjyys sosiaali- ja hyvinvointialalla 3 op