OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TEOLLISUUTALOUDEN OPINNOT
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Teollisuutalouden opinnot

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

5K00FG18 Digitaalisuusharjoitukset ryhmille 3 op
5K00FG14 Johdatus tilaus- toimitusketjun hallinta 3 op
5K00FG15 Tekninen myynti ja ostotoiminta 3 op
5K00FG17 Teollinen laadunhallinta ja toiminnan kehittäminen 3 op
5K00FG16 Teollisuuden tietojärjestelmät, tietojohtaminen ja liiketoiminta 3 op