OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YKAMPUS
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Ykampus

Kuvaus

Yrittäjyyden opintokokonaisuuden (19Ykampus) tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden yrittäjyys- ja innovaatiotaitoja. Tämä tukee muuttuvia työn tekemisen tapoja monialaisissa tiimeissä.

Osaamistavoitteet

Yrittäjyyden opintokokonaisuus linkittyy Tampereen korkeakouluyhteisön osaamistavoitteeseen "Uuden kehittäminen ja innovointi". Opintokokonaisuudessa panostetaan kokeilukulttuuria, valmentavaa oppimista ja tiimioppimisen pedagogiikkaa. Opinnot soveltuvat kaikille korkeakouluopiskelijoille alasta riippumatta.

Opintokokonaisuuden tuloksena opiskelija omaa valmiuksia yrittäjyyteen, ymmärtää globaalien koko ihmiskuntaa koskevien ongelmien merkityksen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tärkeyden niiden ratkaisemisessa. Hän osaa työskennellä monialaisessa tiimeissä ja etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja.

19Ykampus opintokokonaisuus on suunniteltu niin, että se muodostaa jatkumon alkuvaiheen innovaatio-osaamisesta syventävämpään yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen haasteiden ymmärtämiseen. Tätä kolmen opintojakson jatkumoa voi täydentää muilla 5op laajuisilla opintokokonaisuuksilla itselle mielenkiintoisimmista aihepiireistä - esimerkiksi hallitusosaaminen ja itsetuntemuksen kehittäminen työelämätaitona.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 70 opintopistettä

NN00FK98 Being a Sustainable Entrepreneur 1 op
NN00FA81 C-LAB 5 op
NN00FG77 Ihminen, trendit ja tulevaisuus 3 op
NN00FD73 Innovaatiohaasteet 5 op
NN00FO34 Innovation Challenges (ECIU) 5 op
NN00DP87 Itsetuntemus ja sen kehittäminen työelämätaitona 5 op
NN00FA93 Johdatus yrittäjyyteen 5 op
NN00FL00 Measuring the Impact of Your Actions 1 op
NN00CZ98 Mentorointiohjelma 5 op
NN00FO10 Modern Digital Marketing 1 op
NN00FO11 Modern Digital Selling 1 op
NN00CX59 Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen 5 op
NN00FO12 Self Branding 1 op
NN00FH28 Sprint Innovation Festival 2 op
NN00FH46 Sprint Online 3 op
NN00FA94 Startup Experience 5 op
NN00FK99 Sustainable Business Modelling 1 op
NN00EK62 Tulevaisuuden hallitusosaaminen 5 op
NN00FB40 Y-Portfolio 10 op