OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVA OPINNOT, MATKAILU- JA RAVITSEMISALA
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vapaasti valittava opinnot, matkailu- ja ravitsemisala

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

V387-5 Finnish Cuisine and Customs 5 op
8T00CP93 Functional facility design 5 op
8T00CP92 Gastroturistina maailmalla 8 op
V394-5 Kahvilatuotteet kauniisti 5 op
8T00CP61 Kulttuurit ja tavat 5 op
T650B-5 Nutritional Care 6 op