OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT, MUSIIKKI
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, musiikki

Kuvaus

Tähän tarjontakoriin sijoitetaan musiikin koulutukseen luotuja vaihtoehtoisia ammattiopintoja.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan