OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Vapaasti valittavat ja muut opinnot ...

Vapaasti valittavat opinnot, sosiaali- ja terveysala

Kuvaus

Vapaasti valittavien SOTE-alan opintojaksojen tarjontakori.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

7B00FC55 Bioanalyytikon työ 2 op
NN00CZ51 Clinical Training 12 op
7F00CE19 Epäspesifi selkäkipu ja selän terveyden edistäminen 3 op
NN00CE50 Finnish culture and health care 2 op
V306-8 Finnish Social Welfare and Social Work 5 op
7K00FK92 Hoitotyön asiakaslähtöiset toiminnot 4 op
7K00CP40 InnoEvent 2014 2 op
7F00CP95 Kehonhuolto 3 op
7K00CT80 Kirurginen hoitotyö 4 op
7K00CT85 Lasten- ja nuorten hoitotyö 4 op
NN00CC44 Matkalla työelämään 3 op
7K00CM91 Mielenterveyden edistäminen 2 op
NN00CO38 Ohjattu harjoittelu vaihto-opiskelijat 12 op
NN00CT22 Orientation to Clinical Practice in Health Care 2 op
NN00CD16 Palkallinen työ 1 op
V2416-9 Pilates- menetelmän alkeet 3 op
7K00CM93 Ravinto ja terveys 2 op
7K00CM92 Ruokavaliot 2 op
7R00FB57 Röntgenhoitajan työ 5 op
7K00ET55 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito 5 op
7K00CT77 Sisätautipotilaan hoitotyö 4 op
7F00EX84 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristö 3 op
7F00CE92 Terveysliikunta 3 op
7K00CM95 Terveysliikunta 2 op
NN00CD15 Työelämäprojekti 1 op
NN00CD14 Työelämäprojekti 5 op
7K00CM94 Työergonomia 2 op
7K00CM90 Työssä jaksaminen 2 op
V3003-8 Viittomakieli 3 op
V315A-10 Voimauttava valokuva peruskurssi 3 op