OPETUSSUUNNITELMAT > OPETTAJANKOULUTUS > AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
sähköposti: taok.tamk@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Ammatillinen opinto-ohjaajakoulutus (60 op)

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, mikäli sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (Lisätietoja asetuksesta 986/1998, § 13, § 13 a, § 13 b, § 14, § 29):

hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto
hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus
opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä/35 opintoviikkoa).

Opettajan pedagogiset opinnot voivat olla suoritettu joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopisto-opintoina. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Osaamisperustainen opinto-ohjaajan koulutus perustuu opinto-ohjaajaopiskelijan aikaisemman osaamisen tunnistamiseen, tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja koulutusprosessin aikaiseen jatkuvaan arviointiin

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa, perusasteella ja lukiossa. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (865/2005)

Tutkinnon profiili

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Koulutuksessa keskitytään ohjauksen perustaan, ohjauksen
konteksteihin sekä kehittämiseen ja kehittymiseen.

Sijoittuminen työelämään

Ammatilliset opinto-ohjaajat sijoittuvat työelämässä
monipuolisiin koulutusalan tehtäviin opinto-ohjaajina, opettajina
ja ohjauksen asiantuntijoina.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen opinto-ohjaaja voi hakeutua opiskelemaan esimerkiksi ammatilliseksi erityisopettajaksi. Lisäksi on tarjolla erilaisia opinto-ohjaajille suunnattuja eri mittaisia ohjausalan täydennyskoulutuksia.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Hyväksytty/hylätty

Valmistuminen

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa painotetaan
opiskelijan omaa aktiivisuutta, yhteistä tiedon tuottamista ja
arviointia sekä uusien toimintakäytänteiden kehittämistä. Itsenäisen työskentelyn lisäksi opiskelijat työskentelevät pienemmissä tiimeissä. Koko opiskelijaryhmän tapaamisista osa toteutetaan verkossa.

Tutkinnon kehittäminen