OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > KEHITTYVÄ REHTORI. SIVISTYS- JA OPPILAITOSJOHDON OPPISOPIMUSTYYPPINEN TÄYDENNYSKOULUTUS > KEHITTYVÄ REHTORI. SIVISTYS- JA OPPILAITOSJOHDON OPPISOPIMUSTYYPPINEN TÄYDENNYSKOULUTUS
Täydennyskoulutus ...

Kehittyvä rehtori. Sivistys- ja oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Pedagoginen johtaminen 7.5              
Henkilöstön- ja työyhteisön johtaminen 7.5              
Talous-/hallintojohtaminen 7.5              
Johtaminen oppilaitoksen muutoksessa ja kehittämisessä 7.5              
0000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Kohderyhmä
Koulutukseen voivat hakea ammatillisen toisen asteen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen ja lukion rehtorit, apulaisrehtorit, vararehtorit, johtajat, sivistysjohto, opetusalan päälliköt ja muut johtamisesta vastaavat henkilöt, joilla on vähintään 2 vuoden johtamiskokemus. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla opiskelun aikana voimassa oleva työsuhde.
Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on kehittää laaja-alaisesti osallistujien johtamistyön kompetensseja liittämällä uusinta johtamista koskevaa tietoa jokapäiväiseen johtamistyöhön. Koulutuksessa mahdollistetaan osallistujien alueellinen ja valtakunnallinen verkostoituminen ja keskinäinen tuki.
Sisältö

Koulutuksen keskiössä on johtajuus ja johtajana kasvaminen, jota syvennetään seuraavilla alueilla:

- henkilöstön ja työyhteisön johtaminen
- pedagoginen johtaminen
- talous- ja hallintojohtaminen
- johtaminen oppilaitoksen muutoksessa ja kehittämisessä