OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > RAKENNUSVALVONNAN TÄYDENNYSKOULUTUS > RAKENNUSVALVOJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS
Täydennyskoulutus ...

Rakennusvalvojien täydennyskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Rakennusvalvojan osaamisen ylläpito ja kehittäminen
                     
Rakennusvalvonnan säädökset ja prosessit 5
 
   
       
Rakennusfysiikka, energiatalous ja korjausrakentaminen 5
 
   
       
Puurakentaminen ja digitaaliset työkalut 5
   
     
   
1501050552.52.500
Kehitysprojekti
                     
Kehitysprojekti 5
   
     
   
50050002.52.500
60 / 2060 / 060 / 1060 / 1060 / 060 / 560 / 560 / 560 / 560 / 060 / 0

Korkeakoulutasoinen jatkokoulutusohjelma rakennustarkastajille ja tarkastajiksi pyrkiville. Koulutus kattaa tärkeimmät rakennusvalvonnan osa-alueet. Sen avulla päivitetään rakennustarkastajien tietämystä vastaamaan tämän hetken tärkeimpiin haasteisiin, perehdytetään uudistettuihin asetuksiin, ohjeisiin ja tulkintoihin sekä annetaan alalle aikoville perusvalmiuksia rakennustarkastajan työhön. Opintoon liittyvällä lopputyöllä (5 op) syvennetään rakennustarkastajan näkemystä omalla erityisosaamisalueellaan.

Jokaiseen opintojaksoon annetaan 2-3 oppimistehtävää ja velvoite pohtia, miten ko. päivien antia voi hyödyntää omassa työssään/omassa organisaatiossa. Kurssi on opintokokonaisuus, joka voidaan lukea suorituksena hyväksi opiskelijan mahdolliseen ammattikorkeakoulututkintoon.

Puurakentaminen ja erityisesti voimakkaasti kehittyvä massiivipuurakentaminen otetaan kaikissa jaksoissa erityiskysymyksenä huomioon ja pyritään samalla kehittämään lopputöiden avulla yleiset menettelytavat puurakenteisten rakennusten tarkastustoiminnan erityispiirteisiin (riittävä määrä lopputöitä liittyen puurakentamiseen).

Lopputöiden ohjauksessa pyritään hyödyntämään rakennusvalvontojen osaamista ja mahdollisia sisäisiä kehittämishankkeita.