OPETUSSUUNNITELMAT > TÄYDENNYSKOULUTUS > PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 10 OP
Täydennyskoulutus ...

Perioperatiivisen hoitotyön syventävät ammattiopinnot 10 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot