OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > AUTOMAATIOTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA, KEVÄÄLLÄ 2014 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > AUTOMAATIOTEKNOLOGIA, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Automaatioteknologia, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Syventävät ammattiopinnot
             
Automaatiotekniikka 5
Modernit tuotantojärjestelmät 5
Mekatroniikka 5
Ohjausjärjestelmät 5
Väylätekniikka 5
2512.512.56.36.36.36.3
Vapaasti valittavat opinnot
             
Projektityöskentely kansainvälisessä toimintaympäristössä 5
 
   
505002.52.5
Opinnäytetyö
             
Opinnäytetyö 30
3015157.57.57.57.5
60 / 6060 / 27.560 / 32.560 / 13.860 / 13.860 / 16.360 / 16.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Automaatioteknologian ylemmän amk-tutkinnon substanssiosaaminen jakaantuu kolmeen osaamisalueeseen: automaatiotekniikka, modernit tuotantojärjestelmät sekä kone- ja laiteautomaatio. Automaatiotekniikka sisältää mittaus- ja säätötekniikkaan sekä automaatiojärjestelmiin liittyvää osaamista. Modernit tuotantojärjestelmät sisältää tehdasautomaatioon, CAM tekniikkaan ja konenäköjärjestelmiin liittyvää osaamista. Kone- ja laiteautomaatio sisältää RFID-tekniikkaa, ohjausjärjestelmiä, hydrauliikkaa ja robotiikkaa. Opinnot koostuvat 30 op työelämälähtöisestä prosessimaisesti etenevästä kehittämistehtävästä ja 30 op opinnoista, joista 20 op on substanssiosaamiseen liittyviä, 5 op on tekniikan alan yhteisiä ja 5 op valinnaisia opintoja. Kehittämistehtävään liittyy luovien työskentelytapojen, luovan ongelmanratkaisun ja henkilöstöpsykologisten valmiuksien kehittämien ja soveltaminen varsinaisen substanssiosaamisen ohella. Kehittämistehtävä raportoidaan ja esitellään sopivalle alan kohderyhmälle. Tekniikan alan yhteiset opinnot toteutetaan yhdessä rakentamisen koulutusohjelman ja degree programme on information technology koulutusohjelman kanssa.