OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RAKENTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > RAKENTAMISEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
Ylempi AMK-tutkinto ...

Rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät opinnot
                     
Rakennetun ympäristön tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet 5
 
   
       
Projektinhallinta 5
 
   
       
Suunnittelun ohjaus rakennushankkeissa 5
   
     
   
Energiajärjestelmät ja vähähiilisyys rakentamisessa 5
 
   
       
20015507.57.52.52.500
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Kiinteistöjohtaminen 5
   
     
   
Rakennusyrityksen johtaminen 5
   
     
   
LEAN 5                      
Teknologiaosaamisen johtaminen 5                      
1000100005500
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
   
     
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
25552052.52.510102.52.5
Rakennusmestari (AMK) täydentävät opinnot
                     
Funktiot ja matriisit 3
   
     
   
Differentiaalilaskenta 3  
   
       
Rakennusfysiikan perusteet 3
   
     
   
Rakennusfysiikan laboratoriot 2
   
     
   
Rakenteiden mekaniikan täydennyskurssi 4
 
   
       
Betonirakenteiden perusteet 5
   
     
   
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen perusteet 5  
   
       
Rakennuttaminen 5
 
   
       
22891384.54.56.56.544
60 / 7760 / 1360 / 2960 / 4860 / 1360 / 14.560 / 14.560 / 2460 / 2460 / 6.560 / 6.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Rakentamisen ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin korkeakoulututkinnon, rakennusmestari (AMK) -tutkinnon, ammatillisen korkea-asteen rakennusalan insinöörin-, rakennusalan diplomi-insinöörin-, tai vastaavan ulkomaisen korkeakoulututkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta edellä mainitun tutkinnon jälkeen. Insinöörin tutkinnon suorittaneilla opintojen laajuus on 60 op ja rakennusmestari (AMK) tutkinnolla 90 op.

TUTKINTO-OHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tutkinto-ohjelman tavoitteena on syventää rakennushankkeen hallinnan tietoja ja taitoja. Tutkinto antaa sinulle valmiuksia toimia rakennusprojekteissa vaativissa asiantuntijatehtävissä. Näitä ovat muun muassa rakennushankkeen johtaminen, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä erilaisten kehittämisprojektien johtaminen. Rakentamisen toimialalla on tapahtumassa suuria muutoksia muun muassa energiatehokkuuden, digitaalisuuden sekä vähähiilisyyden myötä. Uudenlaiset hankemuodot ja tuotannonohjausprosessit haastavat perinteistä toimintatapaa.

Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä eli opinnäytetyöstä 30 op, syventävistä opinnoista 20 op ja valinnaisista opinnoista 10 op. Rakennusmestri (AMK) pohjakoulutuksen omaavat opiskelijat suorittavat vielä 30 op täydentäviä opintoja.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat rakennus-, kiinteistö- ja talotekniikka-alan yrityksiin tai organisaatioihin vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. He voivat toimia mm. projektipäällikköinä rakennus- suunnittelu- tai kehittämishankkeissa.