OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RAKENTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > RAKENTAMISEN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO, RAKENNUSMESTARI (AMK)
Ylempi AMK-tutkinto ...

Rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, RAkennusmestari (AMK)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät opinnot
                     
Rakennetun ympäristön tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet 5
 
   
       
Projektinhallinta 5
 
   
       
Suunnittelun ohjaus rakennushankkeissa 5
   
     
   
Energiajärjestelmät ja vähähiilisyys rakentamisessa 5
 
   
       
20015507.57.52.52.500
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Kiinteistöjohtaminen 5
   
     
   
Rakennusyrityksen johtaminen 5
   
     
   
1000100005500
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
   
     
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
25552052.52.510102.52.5
Rakennusmestari (AMK) täydentävät opinnot
                     
Differentiaalilaskenta 3  
   
       
Rakennusfysiikan perusteet 3
   
     
   
Rakennusfysiikan laboratoriot 2
   
     
   
Rakenteiden mekaniikan täydennyskurssi 4
 
   
       
Betonirakenteiden perusteet 5
   
     
   
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen perusteet 5  
   
       
Rakennuttaminen 5
 
   
       
19891084.54.55544
60 / 7460 / 1360 / 2960 / 4560 / 1360 / 14.560 / 14.560 / 22.560 / 22.560 / 6.560 / 6.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.