OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RAKENTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > RAKENTAMISEN YLEMPI AMK TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Rakentamisen ylempi AMK tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Suunnitteluosaamisen kehittyminen
                     
Rakenteiden mekaniikan syventävät opinnot 5
 
   
       
Rakenteiden mekaniikan sovellukset 3
   
     
   
Rakennusfysiikan syventävät opinnot 5
 
   
       
Teräsbetonirakenteiden syventävät opinnot 5
 
   
       
Teräsrakenteiden syventävät opinnot 3
   
     
   
Puurakenteiden syventävät opinnot 3
   
     
   
24015907.57.54.54.500
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
 
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
1515510152.52.5557.57.5
Vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 6 op)
                     
Käytännönläheinen plastisuusteoria 3                      
Kantavien rakenteiden korjaustekniikat 3
 
   
Materiaaliriippumaton palomitoitus 3                      
Korkeiden rakennusten erityispiirteet 3
 
   
33033001.51.51.51.5
60 / 4260 / 1860 / 2060 / 2260 / 1860 / 1060 / 1060 / 1160 / 1160 / 960 / 9
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS

Rakentamisen ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet rakennustekniikan insinöörin korkeakoulututkinnon, ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen tavoitteena on syventää rakennustekniikan suunnitteluosaamisen tietoja ja taitoja. Tutkinto antaa opiskelijalle valmiuden toimia rakennus- ja kiinteistöalan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Näitä ovat mm. rakentamisen alan suunnittelutehtävät, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä erilaisten kehittämisprojektien johtaminen. Rakentamisen toimialalla on tapahtumassa suuria muutoksia mm. suunnittelumenetelmissä ja teknisissä vaatimuksissa, joihin opiskelussa perehdytään. Tutkinto tähtää voimakkaasti rakennusteknisen suunnitteluosaamisen kehittymiseen.


VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

Koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat pääosin rakennusteknisten suunnittelu- ja konsultointiyritysten vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. He voivat toimia muun muassa projektipäällikköinä suunnittelu-, rakennus- tai kehittämishankkeissa.


Tutkinto on yliopisto-opinnoille vaihtoehtoinen, ammatillinen jatko-opiskeluväylä ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto.Tutkinnon suoritusaika on 1,5 vuotta.

Tutkinto-ohjelman sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä (opinnäytetyö 30 op) ja henkilökohtaista osaamista lisäävistä syventävistä ammattiopinnoista (30 op). Niiden tavoitteena on syventää rakennushankkeen suunnitteluun liittyviä osaamisia sekä päivittää tiedot rakentamisen ajankohtaisimmista suunnittelualan teemoista. Tutkinnossa on mukana vaihtoehtoisia opintoja yhteensä 6 op edestä, joita voi valita 12 op suuruisesta tarjontakorista. Näiden vaihtoehtoisten opintojen toteutus määräytyy valittavan opiskelijaryhmän enemmistövalinnan perusteella.