OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RAKENTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > RAKENTAMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Rakentaminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
             
Projektinhallinta 5
 
   
Sopimusjuridiikka 5
 
 
Tietomallintaminen 5              
Talotekniikka ja energiatehokkuus 5              
107.52.52.552.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
             
Kiinteistöjohtaminen 5
 
   
Rakennusfysiikan sovelluksia 5
 
     
Johtaminen 5              
Eurokoodit EC1, 2 ja 3 5              
FEM-laskenta 5              
10010002.57.5
OPINNÄYTETYÖ
             
Opinnäytetyö 30
3015157.57.57.57.5
60 / 5060 / 22.560 / 27.560 / 1060 / 12.560 / 12.560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkinto on yliopisto-opinnoille vaihtoehtoinen, ammatillinen jatko-opiskeluväylä ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Ohjelma on mahdollista suorittaa yhdessä vuodessa, mutta pääosa vapaasti valittavista toteutetaan syksyllä 2012, jotta opintojen kuormitus ei nousisi kohtuuttomaksi.

Koulutusohjelman sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä (opinnäytetyö 30 op) ja henkilökohtaista osaamista lisäävistä syventävistä ammattiopinnoista (20 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Syventävät opinnot ovat kaikille pakollisia. Niiden tavoitteena on syventää rakennushankkeen hallinnan tietoja ja taitoja sekä päivittää tiedot rakentamisen ajankohtaisimmista teemoista.

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden täydentää osaamistaan rakentamisen eri osa-alueilta. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla myös muita korkeakoulutasoisia opintoja kuin ohjelmassa tarjottavat. Laajasta vapaasti valittavien opintojen valikosta toteutetaan enintään 3 opintojaksoa nimetyistä. Päätös toteutettavista tehdään, kun opiskelijaryhmä on aloittanut ja ilmaissut omat toiveensa.