OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RAKENTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > RAKENTAMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Rakentaminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
             
Projektinhallinta 5
 
   
Sopimusjuridiikka 5
 
 
Johtaminen 5
 
   
Energiakysymykset rakentamisessa 5              
157.57.52.5552.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
             
Kiinteistöjohtaminen 5
 
   
Rakennusfysiikan sovelluksia 5
 
     
Seminaari 5              
10010002.57.5
OPINNÄYTETYÖ
             
Opinnäytetyö 30
3015157.57.57.57.5
60 / 5560 / 22.560 / 32.560 / 1060 / 12.560 / 1560 / 17.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkinto on yliopisto-opinnoille vaihtoehtoinen, ammatillinen jatko-opiskeluväylä ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Ohjelma on mahdollista suorittaa yhdessä vuodessa, mutta osa vapaasti valittavista toteutetaan syksyllä 2009, jotta opintojen kuormitus ei nousisi kohtuuttomaksi.

Koulutusohjelman sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä (opinnäytetyö 30 op) ja henkilökohtaista osaamista lisäävistä syventävistä ammattiopinnoista (20 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Syventävät opinnot ovat kaikille pakollisia. Niiden tavoitteena on syventää rakennushankkeen johtamisen ja hallinnan tietoja ja taitoja sekä antaa valmiuksia kehittämistehtäviin ja opinnäytetyön tekemiseen.

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden täydentää osaamistaan rakentamisen eri osa-alueilta. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla myös muita korkeakoulutasoisia opintoja kuin ohjelmassa tarjottavat.