OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS > RAKENNUS- JA TALOTEKNIIKAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
Ylempi AMK-tutkinto ...

Rakennus- ja talotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Opinnäytetyö
             
Opinnäytetyö 25
Tutkimusmenetelmät 5
 
   
3017.512.58.88.86.36.3
Syventävät opinnot
             
Projektinhallinta 5
 
   
Sopimustekniikka 5
 
   
Johtaminen 5
 
   
15105552.52.5
Syventävät vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
             
Talonrakennushankkeen tietomallintaminen 5
 
   
Infrahankkeen tietomallintaminen 5
 
   
100100055
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
             
Rakennusfysiikan sovellukset ja rakennusterveys 5
 
   
Talotekniikka ja energiatehokkuus 5
 
   
Kiinteistöjohtaminen 5
 
   
Seminaarityö 5
 
   
2010105555
60 / 7560 / 37.560 / 37.560 / 18.860 / 18.860 / 18.860 / 18.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

HAKUKELPOISUUS
Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet insinöörin korkeakoulututkinnon (talonrakentamisen, infrarakentamisen, kiinteistönpidon tai talotekniikan alalta), ja joille on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta em. tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja sittemmin soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta vaadittavaksi työkokemukseksi voidaan hyväksyä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, josta vähintään vuosi on kertynyt ammattikorkea-koulututkinnon jälkeen.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tavoitteena on syventää rakennushankkeen hallinnan tietoja ja taitoja sekä tietoja rakentamisen ajankohtaisimmista teemoista. Tutkinto antaa opiskelijalle valmiuden toimia rakennus- ja kiinteistöalan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Näitä ovat mm. rakentamisen alan tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä erilaisten kehittämisprojektien johtaminen. Rakentamisen toimialalla on tapahtumassa suuria muutoksia mm. suunnittelumenetelmissä, teknisissä vaatimuksissa ja projektijohtokäytännöissä, joihin opiskelussa perehdytään. Menestyminen muuttuvilla markkinoiden edellyttävät asiakas- ja käyttäjälähtöisiä, kustannustehokkaita, innovatiivisia teknologioita ja tuotteita sekä jatkuvaa teknistä tuotekehitystyötä.

Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä eli opinnäytetyöstä 30 op ja syventävistä opinnoista 30 op. Koko tutkinnon laajuus on 60op ja se on mahdollista suorittaa yhdessä vuodessa.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat rakennus-, kiinteistö- ja talotekniikka-alan yrityksiin tai organisaatioihin vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. He voivat toimia mm. projektipäällikköinä rakennus- suunnittelu- tai kehittämishankkeissa.