OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MASTER'S DEGREE IN INFORMATION TECHNOLOGY
Ylempi AMK-tutkinto ...

Master's Degree in Information Technology

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Pekka Pöyry

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi-AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

YAMK yleiset vaatimukset. Kts. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Katso

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Katso

Tutkinnon profiili

Ohjelma on tarkoitettu IT-asiantuntijoille, jotka haluavat kehittyä asiantuntijoina ohjelmistosuunnittelujoina tai -arkkitehteina. Ohjelma sopii myös IT-projektipäälliköille tai -esimiehille.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Keskeisiä teemoja ovat vaatimusten hallinta, ohjelmistoarkkitehtuurit, palvelin- ja asiakasohjelmointi, tietokannat ja rajapinnat sekä projektinhallinta.

Sijoittuminen työelämään

Koulutuksen suorittanut voi työskennellä useilla IT:n osa-alueilla. Mm. ohjelmistosuunnittelija, ohjelmistoarkkitehtina, projektipäällikkönä tai tietojärjelmäasiantuntijana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Katso

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.