OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TERVEYDEN EDISTÄMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Terveyden edistäminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
                     
Sosiaali- ja terveysalan ohjaus- ja palvelujärjestelmä 5
 
   
       
Organisaation johtaminen 5
 
   
       
Strateginen johtaminen 5
   
     
   
Prosessijohtaminen 5
   
     
   
Henkilöstöjohtaminen 5  
   
       
Talousjohtaminen 5  
   
       
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö
(Valitaan yksi)
                     
Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden terveyden edistäminen 10
 
 
   
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa 10
 
 
   
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
                     
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät 5
 
 
   
Näyttöön perustuva toiminta 5
 
 
   
Työelämäprojekti 5
 
   
       
5510302510151512.512.555
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
 
   
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
 
 
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
18127.510.5123.753.755.255.2566
60 / 7360 / 2260 / 37.560 / 35.560 / 2260 / 18.7560 / 18.7560 / 17.7560 / 17.7560 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

KOULUTUSOHJELMAN NIMI
Terveyden edistämisen koulutusohjelma
TUTKINTONIMIKE
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
LAAJUUS JA KESTO
90 op, 1 ½ vuotta
TOTEUTUSMUOTO
Monimuoto
Aikuiset: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
TOIMIPISTEEN OSOITE JA YHTEYSTIEDOT
Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö Sari Mettiäinen
Koulutusohjelman vastuuyliopettaja Varpu Lipponen
HAKUKELPOISUUS
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus ylemmissä AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voi päivittää, syventää ja laajentaa omaa osaamistaan.
Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa voidaan syventyä vaihtoehtoisesti joko ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoitoon tai työterveyshuoltoon. Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoitoa syventävät opinnot tuottavat sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden terveyden edistämisen asiantuntijoita, jotka toimivat työyhteisöjen ja työmenetelmien kehittäjinä ja/tai esimiehinä. Työterveyshuoltoa syventävät opinnot tuottavat työterveyshuollon asiantuntijuuteen perustuen sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoita, jotka toimivat työyhteisöjen kehittäjinä ja/tai esimiehinä.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.
VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoitotyön tai työterveyshuollon esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät.
KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Koulutuksen arvoperusta pohjautuu TAMKin strategian arvoperustaan: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaamisen ja yrittämisen arvostaminen. Toimintamme tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kouluttamalla ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoitoa/työterveyshuoltoa arvostavia erityisasiantuntijoita ja lähiesimiehiä.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnot voi suorittaa 1,5 vuodessa työn ohessa. Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina verkkopedagogiikkaa hyväksi käyttäen. Kuukaudessa on keskimäärin kaksi tai kolme lähipäivää, muuna aikana opiskellaan itsenäisesti. Monimuoto-opiskelun ansiosta opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opiskelu on maksutonta.
OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 55 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90op