OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TERVEYDEN EDISTÄMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > TERVEYDEN EDISTÄMINEN, YLEMPI AMK, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Terveyden edistäminen, ylempi AMK, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
                     
Organisaation johtaminen 5
 
   
       
Strateginen johtaminen 5
   
     
   
Prosessijohtaminen 5
   
     
   
Henkilöstöjohtaminen 5  
   
       
Talousjohtaminen 5  
   
       
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö
(Valitaan yksi)
                     
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa 10
 
 
   
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
                     
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät 5
 
 
   
Näyttöön perustuva toiminta 5
 
 
   
35101520107.57.5101055
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
 
   
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
 
 
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
18127.510.5123.753.755.255.2566
60 / 5360 / 2260 / 22.560 / 30.560 / 2260 / 11.2560 / 11.2560 / 15.2560 / 15.2560 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.