OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALIALAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > SOSIONOMI (YAMK) -KOULUTUS, JOHTAMISOPINNOT
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosionomi (YAMK) -koulutus, Johtamisopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Sosiaalialan asiantuntijuus
                     
Sosiaalityön ajankohtainen tutkimus liittyen huono-osaisuuteen 5
 
   
       
505002.52.50000
Tutkimuksellinen kehittäminen
                     
Tutkimuksellinen kehittämisprojekti 10
 
 
   
1005502.52.52.52.500
Hyvinvointipalveluiden johtaminen
                     
Strategia-, prosessi- ja laatujohtaminen 5  
   
       
Talousjohtaminen 5  
   
       
Henkilöstöjohtaminen 5  
   
       
015001500007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot (valitaan 5 opintopistettä)
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Tutkimusmenetelmäopinnot 5
 
   
       
Opinnäytetyöseminaarit ja kirjallisuuskatsaus 7
 
 
   
Opinnäytetyön itsenäinen työskentely ja esittäminen 15
 
   
Academic English and Negotiation Skills 3
   
     
   
22.57.58.5147.54.254.25773.753.75
60 / 37.560 / 22.560 / 18.560 / 1960 / 22.560 / 9.2560 / 9.2560 / 9.560 / 9.560 / 11.2560 / 11.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

llj