OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Johtaminen sosiaali- ja terveyalalla
                     
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 5
 
   
       
Organisaation johtaminen 5
 
   
       
Strateginen johtaminen 5
   
     
   
Prosessijohtaminen 5
   
     
   
Henkilöstöjohtaminen 5
   
     
   
Talousjohtaminen 5  
   
       
Johtamisen erityiskysymyksiä
                     
Asiakkuuksien johtaminen 5  
   
       
Laatujohtaminen 5
   
     
   
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
                     
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät 5
 
 
   
Näyttöön perustuva toiminta 5
 
 
   
Projektijohtaminen 5
 
   
       
4510202510101012.512.555
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
 
 
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812117125.55.53.53.566
60 / 6360 / 2260 / 3160 / 3260 / 2260 / 15.560 / 15.560 / 1660 / 1660 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

TUTKINTONIMIKE
Bioanalyytikko (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Ensihoitaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Fysioterapeutti (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Kätilö (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Röntgenhoitaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Sairaanhoitaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Terveydenhoitaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
LAAJUUS JA KESTO
90 op, 1,5vuotta
TOTEUTUSMUOTO
Monimuoto-opetus
TOIMIPISTEEN OSOITE JA YHTEYSTIEDOT
Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö Sari Mettiäinen
HAKUKELPOISUUS
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus ylemmissä AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman sisällön painopistealueena on näyttöön perustuva kehittämis- ja johtamisosaaminen. Koulutus antaa valmiudet eri tasoisiin esimiestehtäviin, muutosjohtamiseen ja asiantuntijatehtäviin.
Koulutus antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen ja julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7).
VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamis- ja kehittämistehtävät, erilaiset projektit ja muut asiantuntijatehtävät.
KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Koulutuksen arvoperustaa pohjautuu TAMK:n strategian arvoperustaan: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaamisen ja yrittämisen arvostaminen.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi tai kolme päivää kuukaudessa. Muuna aikana opiskellaan itsenäisesti.
OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 55 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op