OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > KLIININEN ASIANTUNTIJA, RADIOGRAFIAN KEHITTÄMISOSAAMINEN
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliininen asiantuntija, Radiografian kehittämisosaaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Kehittämisosaamisen perusteet
                     
eHealth ja digitaaliset palvelut 5  
   
       
Tutkimukselliset kehittämisprojektit 5
   
     
   
Radiografian kehittämisosaaminen
                     
Laatujohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen 5
 
   
       
Kuvantamistutkimusten, hoitojen ja menettelytapojen kehittäminen kliinisessä radiografiassa 10
   
     
   
Potilaan hoidon ja turvallisuuden kehittäminen 5  
   
       
2010515102.52.57.57.555
Yhteiset YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
+ Yhteiset YAMK opinnot 0                      
Näyttöön perustuva toiminta 5                      
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5                      
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5                      
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5                      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                      
Talousjohtamisen perusteet 5                      
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5                      
Teknologiaosaamisen johtaminen 5                      
Projektiosaaminen 5                      
Asiakkuuksien hallinta 5                      
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5                      
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5                      
00000000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
+ YAMK vapaasti valittavat opinnot 0                      
Teknologiatalouden johtaminen 5                      
Kansainvälinen teknologiaympäristö 5                      
Kansainväliset teknologiasopimukset ja neuvottelut 5                      
ICT Project Management in an Inter-Cultural Environment 5                      
Tilastotiede ja tilastolliset menetelmät SPSS-ohjelmalla 2                      
Uuden johtamisen dialoginen seminaari 3                      
00000000000
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
   
     
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812711123.53.55.55.566
60 / 3860 / 2260 / 1260 / 2660 / 2260 / 660 / 660 / 1360 / 1360 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.