OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > KLIININEN ASIANTUNTIJA, YLEMPI AMK, KLIININEN ASIANTUNTIJA, AKUUTTIHOITOTYÖ
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliininen asiantuntija, ylempi AMK, Kliininen asiantuntija, akuuttihoitotyö

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Akuuttihoitotyö
                     
Potilaan tutkiminen, hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi akuuttihoitotyössä 5
 
   
       
Ohjausosaaminen akuuttihoitotyön erilaisissa toimintaympäristöissä 5
   
     
   
Toiminta akuuttihoitotyön kehittäjänä 5  
   
       
Akuuttilääketiede 5  
   
       
Farmakologia ja lääkehoito akuuttihoitotyössä 5
   
     
   
Näyttöön perustuva toiminta akuuttihoitotyössä 5
 
   
       
2010101010555555
Yhteiset YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5
   
     
   
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
 
   
       
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
 
   
       
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5                      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                      
Talousjohtamisen perusteet 5                      
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5                      
Projektiosaaminen 5
   
     
   
Asiakkuuksien hallinta 5  
   
       
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5  
   
       
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5                      
2010101010555555
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
0500500002.52.5
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
   
     
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812711123.53.55.55.566
60 / 5860 / 3760 / 2760 / 3160 / 3760 / 13.560 / 13.560 / 15.560 / 15.560 / 18.560 / 18.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Akuuttihoityön substanssiosaaminen 30 op