OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > KLIININEN ASIANTUNTIJA, YLEMPI AMK, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliininen asiantuntija, ylempi AMK, Mielenterveys- ja päihdetyö

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Mielenterveys- ja päihdetyö
                     
Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ja niihin liittyvä farmakologia (Turun AMK) 5
 
   
       
Asiakkuus ja asiakaskeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä (TAMK) 5
 
   
       
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä (JAMK) 5
   
     
   
Kulttuurinen ja kansainvälinen mielenterveys- ja päihdetyö (Turun AMK) 5
   
     
   
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä (TAMK) 5  
   
       
Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyö (SAMK) 5  
   
       
2010101010555555
Yhteiset YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5
   
     
   
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
 
   
       
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
 
   
       
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5                      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                      
Talousjohtamisen perusteet 5                      
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5                      
Projektiosaaminen 5
   
     
   
Asiakkuuksien hallinta 5  
   
       
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5  
   
       
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5                      
2010101010555555
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
0500500002.52.5
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
   
     
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812711123.53.55.55.566
60 / 5860 / 3760 / 2760 / 3160 / 3760 / 13.560 / 13.560 / 15.560 / 15.560 / 18.560 / 18.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.