OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > KLIININEN ASIANTUNTIJA, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PALVELUKETJUJEN KEHITTÄMINEN
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliininen asiantuntija, Sosiaali- ja terveysalan palveluketjujen kehittäminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Kliinisen asiantuntijan kehittämisosaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Kehittämisosaamisen perusteet
                     
Orientaatio ja ammatillinen kasvu 2
 
   
       
Näyttöön perustuva toiminta 5
 
   
       
Tutkimukselliset kehittämisprojektit 3
 
   
         
Sosiaali- ja terveysalan palveluketjujen kehittämisosaaminen
                     
Prosessien ja palveluketjujen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 5
 
     
       
Family Perspectives in Access to Social- and Health Care Services 5
 
   
       
Asiakkaat palvelun kehittäjänä 5
   
     
     
eHealth ja digitaaliset palvelut 5  
   
       
 
25520559115050
Yhteiset YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Tutkimusprosessi ja -menetelmät 5
 
     
       
Projektitoiminta ja -johtaminen strategian toteuttajana 5
 
   
         
Terveys- ja sosiaalialan johtamisen tietojärjestelmät 2
   
     
   
Osaamisen johtaminen 3
   
     
   
Talousjohtamisen perusteet 5
 
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
 
   
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5
 
   
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5
 
   
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
 
   
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
 
   
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5
 
   
Asiakkuuksien hallinta 5
 
   
35201025205512.512.51010
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Toteutusseminaari 3
   
       
   
Itsenäinen työskentely I 8
   
     
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812711123.53.54766
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
         
05005000005
60 / 7860 / 4260 / 3760 / 4160 / 4260 / 17.560 / 19.560 / 21.560 / 19.560 / 2160 / 21
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.