OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN SCREENWRITING
Ylempi AMK-tutkinto ...

Master's Degree Programme in Screenwriting

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Ari Koivumäki yliopettaja, ari.koivumaki@tuni.fi p. 050 590 9312
tai hakijapalvelut https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/hakijapalvelut hakijapalvelut.tamk@tuni.fi

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Master of Culture and Arts

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Hakijalla tulee olla kulttuurialan amk- tai kandidaatin tutkinto ja tämän jälkeen hankittu kahden vuoden työkokemus alalta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=3127

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=2264

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on kouluttaa käsikirjoittajia, jotka osaavat kehittää innovatiivisia ja luovia, kaupallisesti elinvoimaisia käsikirjoituksia. Opinnoissa perehdytään elokuvagenreihin ja siihen miten tämä edesauttaa omien tekstien markkinointia. Koulutuksen aikana kirjoitetaan joko yhden pitkän elokuvan käsikirjoitus tai kuusiosaisen tv-sarjan konsepti ja kahden osan käsikirjoitukset.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sijoittuminen työelämään

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=2198

Valmistuminen

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk/4680?

Opintojen toteuttaminen

Koulutus tapahtuu englannin kielellä. Sähköisenä oppimisympäristönä Tabula. Opiskelu on mahdollista töiden ohessa, sillä osa opinnoista voidaan suorittaa etäopintoina.

Tutkinnon kehittäminen

https://opinto-opas-ops.tamk.fi/index.php/en/171/en/49600