OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Tietojärjestelmäosaaminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                     
Projektiliiketoimintaosaaminen
                     
Projektiliiketoiminta ja -osaaminen 15
 
 
   
Tietojohtaminen ja muutoksen hallinta 5
 
 
   
Prosessien johtaminen 5
 
 
   
Tietojärjestelmäosaaminen
                     
Ohjelmistoliiketoiminta 5  
   
       
Asiakkaiden vaatimusten hallinta 5
 
 
   
UML-mallintaminen ohjelmistokehityksessä 5
 
 
   
Järjestelmäintegraatio 5  
   
       
ICT-sopimukset ja juridiikka 5  
   
       
Kehittämistyön menetelmät 5
 
 
   
4015202015101010107.57.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                     
Kehitysprojektien ja projektisalkun johtaminen 5                      
00000000000
OPINNÄYTETYÖ
                     
Opinnäytetyö 30
2010101010555555
60 / 6060 / 2560 / 3060 / 3060 / 2560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Ylempään AMK tutkintoon johtava aikuisten koulutus

Koulutusohjelman nimi : TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA

Tutkintonimike : Tradenomi (Ylempi AMK), 90 op, 1,5 vuotta
Toteutusmuoto : Monimuoto
Yksikkö : Tietojenkäsittely Kuntokatu 3
Toimipisteen osoite : Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Koulutuspäällikkö : Jussi Ylänen

Koulutusohjelman sisältö (90 op) rakentuu opiskelijan tietojärjestelmäosaamiseen liittyvästä organisaation kehittämistehtävästä (opinnäytetyö 30 op) ja henkilökohtaista osaamista lisäävistä opinnoista (60 op). Tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojärjestelmäosaamistaan ja saa projektipäällikön kehittämisvalmiudet.

Opintoihin sisältyvä projektiliiketoiminnan opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet suorittaa IPMA:n (International Project Management Association, www.pry.fi) kansainvälisen projektinhallinnan sertifikaatin.

Tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Business Administration.