OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > ÄLYKKÄÄN UUSIUTUVAN SÄHKÖENERGIANTUOTANNON YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > ÄLYKÄS UUSIUTUVA SÄHKÖENERGIANTUOTANTO
Ylempi AMK-tutkinto ...

Älykäs uusiutuva sähköenergiantuotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Syventävät opinnot
                     
Älykkäät AC ja DC järjestelmät 5
 
   
       
Aurinkosähköjärjestelmät 5
 
   
       
Tuulivoimajärjestelmät 5
   
     
   
Energian varastointi ja uudet energiaratkaisut 5
 
   
       
Sähköiset tehosiirtojärjestelmät 5
   
     
   
250151007.57.55500
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
 
 
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5
   
     
   
300151507.57.57.57.500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
+ Yhteiset YAMK opinnot, 2022 0                      
00000000000
60 / 5560 / 060 / 3060 / 2560 / 060 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Tutkinto antaa sinulle valmiuksia toimia aurinko- ja tuulivoimajärjestelmien sekä energian varastoimisien vaativissa asiantuntijatehtävissä. Näitä ovat esimerkiksi alan suunnittelutehtävät, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä erilaisten kehittämisprojektien toteuttaminen ja johtaminen. Sähkötekniikan toimialalla on tapahtumassa suuria muutoksia energiamurroksen, suunnittelumenetelmien ja teknologioiden vaatimuksissa, joihin opiskelussa perehdytään.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Älykäs uusiutuva sähköenergiantuotanto soveltaa erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja ja tuotteita osana sähköenergiajärjestelmää. Kaikessa kehityksessä ja suunnitelussa toimintaohjeina ovat elinkaariajattelu, kestävä kehitys, hiilineutraalisuus ja eettisyys.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat opiskelijan opinnäytetyönään (30 op) suorittamasta kehittämistehtävästä, syventävistä ammattiopinnoista 25 op ja vapaasti valittavista opinnoista 5 op (TAMKin yhteisestä YAMK-tarjonnasta tai soveltuvista yliopisto-opinnoista).
Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa uusiutuvan energiatekniikkaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tutkinto-ohjelman tavoitteena on syventää sähkötekniikan suunnitteluosaamisen tietoja ja taitoja uusiutuvien energiateknologioiden osalta. Perehdymme alan uusimpaan tutkimustietoon, syvennämme osaamista toteutetuista sovellutuksista ja haemme vastauksia sekä innovatiivisia ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin:
• Mitä sähköenergiajärjestelmän murros tarkoittaa, ja mitä uusia teknologioita murroksen toteutuminen edellyttää?
• MItkä ovat uusiutuvan sähköenergian tuotantoteknologiat ja energiantuotannon ominaispiirteet?
• Miten älykkään sähköenergiajärjestelmän automaatiojärjestelmiä hyödynnetään?
• Kuinka hallitaan sähköenergiajärjestelmän tehotasapainoa energiamurroksessa?
• MItkä ovat tulevaisuuden energiaratkaisut (esim. vetytalous)?
• Miten uusiutuvista voidaan hyödyntää eri kulutustilanteissa?
• Miten uusiutuvat järjestelmät integroidaan osaksi nykyistä sähköverkkoa?
• Millaisia ovat energiayhteisöjen tulevaisuuden näkymät?

Tutkinto tähtää voimakkaasti sähköteknisen suunnittelu- ja sovellusosaamisen kehittymiseen. Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden sisällön takia hakijalla tulee olla sähkö- tai talotekniikan suunnittelun osaamista työkokemuksena, jotta aiemman osaamisen pohjalta pystyy omaksumaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet.