OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Monialaisen kuntoutuksen ylempi tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
                     
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaksi kehittyminen 5
Asiakaslähtöisyys erilaisissa kuntoutumisen prosesseissa 5
 
   
       
Kuntoutusosaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5
 
   
       
Evidence-based rehabilitation and rehabilitation research 5
   
     
   
Teknologiaosaaminen kuntoutuksessa 5
   
     
   
Kuntoutusprosessien kehittäminen ja johtaminen 5  
   
       
23.36.711.711.76.75.85.85.85.83.33.3
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                     
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnittelu 5
 
   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 20
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5  
   
       
18.3333211.6666611.666666.6666611.666665.833335.833333.333333.333335.833335.83333
60 / 41.6333260 / 18.3666660 / 23.3666660 / 18.3666660 / 18.3666660 / 11.6333360 / 11.6333360 / 9.1333360 / 9.1333360 / 9.1333360 / 9.13333
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike:Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5-2 vuotta.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Kuntoutuksen monialainen tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet asiantuntijatyöhön sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmässä.

Opit hankkimaan ja tuottamaan tutkittua tietoa kuntoutuksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta terveyteen ja hyvinvointiin, työ- ja toimintakykyyn sekä osallistumisen mahdollisuuksiin. Opit arvioimaan kriittisesti kuntoutuspalvelujen kehittämistarpeita ja toimimaan palveluiden monialaisessa kehittämistyössä.

Tarkastelet kuntoutuspalveluja ja niiden kehittämistä asiakaslähtöisesti. Tunnet kuntoutusteknologiaa ja osaat hyödyntää monipuolisesti erilaisia kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä. Saat valmiuksia verkostotyöhön ja monialaisten kuntoutusprosessien johtamiseen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutuksessa saavutat sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamisen, joka on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 7). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA

Monialaisen kuntoutuksen koulutuksessa syvennät opiskelijana oman alasi kriittistä eettisen toiminnan tarkastelua ja syvennät osaamistasi monialaisen kuntoutuksen ja kuntoutusprosessien kehittämisessä ja johtamisessa. Perustat toimintasi näyttöön perustuvaan tietoon ja huomioit toiminnassasi eri näkökulmia, kuten kestävän kehityksen.

Osaat toimia ammatissasi sekä itsenäisesti että monialaisessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimien tai itsenäisenä yrittäjänä, toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen.

Arvostaa oman toimintasi, itsesi ja oman alasi jatkuvaa kehittämistä ja seuraat alan kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (2-3 pv/kk) sekä etä- ja itsenäistä työskentelystä. Koulutuksessa käytetään erilaisia itsenäisen työskentelyn sekä osallistavan työskentelyn menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opiskelua. Osa opetuksesta toteutuu englannin kielellä. Jokainen opiskelija laatii yhdessä opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. Opetuksen toteutusmuoto on monimuoto-opetus.