OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
                     
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 5
 
   
       
Process and Quality Management 5
   
     
   
Organisaatiot ja johtaminen 5
 
   
       
Human Resource Management and Competence Management 5  
   
       
Turvallisuus- ja hyvinvointijohtaminen 5
   
     
   
Työyhteisöpsykologia ja viestintä 5
 
   
       
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen
                     
Ohjaus ja kilpailutus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa 5
 
   
       
eHealth ja digitaaliset palvelut 5
 
   
       
Asiakaslähtöisyys palvelujen tuottamisessa 5
   
     
   
Design-tutkimus ja tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5
   
     
   
Palvelun laadun ja vaikuttavuuden arviointi 5  
   
       
Palveluketjujen arviointi ja kehittäminen 5  
   
       
451525201512.512.510107.57.5
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5                      
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5                      
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5                      
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5                      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                      
Talousjohtamisen perusteet 5                      
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5                      
Teknologiaosaamisen johtaminen 5                      
Projektiosaaminen 5                      
Asiakkuuksien hallinta 5                      
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5                      
Strateginen talousjohtaminen 5                      
Tietojohtaminen 5                      
Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä 5                      
Digitaalisten kanavien asiakashankinta 5                      
Data-analyysi, datan visualisointi ja tekoäly 5                      
LEAN 5                      
00000000000
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
0500500002.52.5
Opinnäytetyö
                     
Tutkimusprosessi ja -menetelmät 5
 
   
       
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 5
 
 
   
Itsenäinen työskentely I 10
   
     
   
Tieteellinen kirjoittaminen ja itsenäinen työskentely II 10
 
   
2557.517.553.753.758.758.752.52.5
60 / 7060 / 2560 / 32.560 / 37.560 / 2560 / 16.2560 / 16.2560 / 18.7560 / 18.7560 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tutkintonimike: sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), bioanalyytikko (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK) ja sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5 - 2 vuotta

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen painopistealueena on näyttöön perustuva johtamis- ja kehittämisosaaminen.
Koulutus antaa valmiudet sosiaali- ja terveydenhuollon vaativiin johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin, missä korostuu itsenäinen ja kriittinen ajattelu, muutosprosessien hallinta ja innovatiivinen strateginen kehittäminen, kompleksisten haasteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen sekä toiminnan tuloksellinen johtaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus antaa myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen. Koulutus on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7).

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Koulutuksen arvoperustaa pohjautuu TAMK:n strategian arvoperustaan: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaamisen ja yrittämisen arvostaminen.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op