OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN RISK MANAGEMENT AND CIRCULAR ECONOMY
Ylempi AMK-tutkinto ...

Master's Degree Programme in Risk Management and Circular Economy, Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Tutkinnon profiili

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sijoittuminen työelämään

Jatko-opintomahdollisuudet

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Valmistuminen

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen