OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL FORESTRY
Ylempi AMK-tutkinto ...

Master's Degree in International Forestry

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Eveliina Asikainen (etunimi.sukunimi@tamk.fi)

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Metsätalousinsinööri (ylempi-AMK), NQF 7

Hakukelpoisuus ja hakeminen

YAMK yleiset vaatimukset. Kts. TAMKin www-sivut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Katso

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Katso

Tutkinnon profiili

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

YAMK -ohjeman tavoite on antaa osallistujille valmiudet kansainvälisen metsätalouden asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia asiantuntijoina kansainvälisissä operaatioissa ja heillä on taidot motivoida ja johtaa ihmisiä ja projekteja monikulttuurisissa työyhteisöissä. Tutkinnon suorittaneet osaavat analysoida ja tulkita erilaisia tiedonlähteitä kansainvälisen metsätalouden kentässä ja tehdä päätöksiä niiden pohjalta. Koulutus keskittyy globaalien kehityskulkujen ymmärtämiseen ja metsään liittyvän big data -informaation hyödyntämiseen paikallisessa päätöksenteossa.

Sijoittuminen työelämään

Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet sijoittua metsätalouden esimiestehtäviin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin niin Suomessa kuin ulkomailla

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Katso

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Lähiopetuspäiviä noin kerran kuukaudessa. Intensiiviviikkoja 1-2 opintojen aikana. Pääosin opiskelu on etäopiskelua.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia. Työelämästä saatua palautetta on hyödynnetty opetussuunnitelman laatimisessa.