OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK), VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaalialan koulutusohjelma (YAMK), vuonna 2013 tai aiemmin aloittaneet

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Tutkinnon profiili

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sijoittuminen työelämään

Jatko-opintomahdollisuudet

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Valmistuminen

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon kehittäminen