OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KLIININEN ASIANTUNTIJA, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliininen asiantuntija, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 55 op)
                     
Kliininen asiantuntijaosaaminen, äkillisesti sairastuneiden hoito
                     
Kliiniseen asiantuntijuuteen kasvu 5
   
     
   
Näyttöön perustuvan toiminnan perusteet kliinisessä hoitotyössä 5
 
   
       
Näyttöön perustuvan toiminnan laatu ja vaikuttavuus kliinisessä hoitotyössä 5
   
     
   
Asiantuntijuus äkillisten sairauksien hoidossa I 10
 
 
   
Asiantuntijuus äkillisten sairauksien hoidossa II 5  
   
       
Kliinisen asiantuntijan lääketieteellinen osaaminen äkillisten sairauksien hoidossa 5
   
     
   
Farmakologia ja lääkehoito 5
   
     
   
Kliininen asiantuntijaosaaminen, mielenterveys- ja päihdetyö
                     
Työntekijän persoonallisuus ja ammatilinen kasvu 5
   
     
   
Näyttöön perustuvan toiminnan perusteet kliinisessä hoitotyössä 5
 
   
       
Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ja niihin liittyvä farmakologia 5
 
   
       
Asiakaskeskeinen vuorovaikutus 5
 
   
       
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus 5
   
     
   
Mielenterveyden edistäminen, mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy 5  
   
       
Eri ikäisten mielenterveys- ja päihdetyö 5
   
     
   
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä 5  
   
       
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
                     
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät 5
 
   
       
Projekti- ja tutkimusosaamisen lähtökohdat 5
 
   
       
Kliinisen asiantuntijayhteisön johtaminen 5  
   
       
752035402017.517.520201010
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
 
 
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812117125.55.53.53.566
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
60 / 9360 / 3260 / 4660 / 4760 / 3260 / 2360 / 2360 / 23.560 / 23.560 / 1660 / 16
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

KOULUTUSOHJELMAN NIMI
Kliininen asiantuntija, ylempi AMK

TUTKINTONIMIKE
Sairaanhoitaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Ensihoitaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Terveydenhoitaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)
Kätilö (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yamk)

LAAJUUS JA KESTO
90 op, 1,5vuotta

TOTEUTUSMUOTO
Monimuoto-opetus; lähi- ja etä-opiskelu, virtuaaliopinnot, kehittämistehtävät ja opinnäytetyö
Aikuiset: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

TOIMIPISTEEN OSOITE JA YHTEYSTIEDOT
Kuntokatu 3, 33520 Tampere

Koulutuspäällikkö Sari Mettiäinen
Yliopettaja Marjo Räsänen / Nina Kilkku

HAKUKELPOISUUS
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus ylemmissä AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman sisällön painopistealueena on näyttöön perustuva kliininen asiantuntijaosaaminen äkillisten sairauksien hoidossa tai mielenterveys- ja päihdetyössä. Koulutus antaa valmiudet kehittää äkillisesti sairastuneiden hoitotyötä tai mielenterveys- ja päihdetyötä sekä vastaanottotoimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä edellä mainituilla alueilla.

Koulutus antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen ja julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7).

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Äkillisesti sairastuneiden potilaiden kliinisen hoitotyön tai mielenterveys- ja päihdetyön kehittämis- ja asiantuntijatehtävät

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Koulutuksen arvoperustaa pohjautuu TAMK:n strategian arvoperustaan: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaamisen ja yrittämisen arvostaminen.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on kerran kuukaudessa noin kaksi päivää.
Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät opinnot toteutetaan JAMK, TAM K, DIAK/Oulu ja Turun AMK -verkostossa. Monimuoto-opetuksen lisäksi opintoihin liittyvät intensiivikoulutuspäivät Jyväskylässä, Tampereella, Oulussa ja Turussa.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 55 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90op