OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KLIININEN ASIANTUNTIJA, YLEMPI AMK, KLIININEN ASIANTUNTIJA, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliininen asiantuntija, ylempi AMK, Kliininen asiantuntija, mielenterveys- ja päihdetyö

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 55 op)
                     
Kliininen asiantuntijaosaaminen, mielenterveys- ja päihdetyö
                     
Työntekijän persoonallisuus ja ammatilinen kasvu 5
   
     
   
Näyttöön perustuvan toiminnan perusteet kliinisessä hoitotyössä 5
 
   
       
Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ja niihin liittyvä farmakologia 5
 
   
       
Asiakaskeskeinen vuorovaikutus 5
 
   
       
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus 5
   
     
   
Mielenterveyden edistäminen, mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy 5  
   
       
Eri ikäisten mielenterveys- ja päihdetyö 5
   
     
   
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä 5  
   
       
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
                     
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät 5
 
   
       
Projekti- ja tutkimusosaamisen lähtökohdat 5
 
   
       
Kliinisen asiantuntijayhteisön johtaminen 5  
   
       
401525151512.512.57.57.57.57.5
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
 
 
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812117125.55.53.53.566
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
60 / 5860 / 2760 / 3660 / 2260 / 2760 / 1860 / 1860 / 1160 / 1160 / 13.560 / 13.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman sisällön painopistealueena on näyttöön perustuva kliininen asiantuntijaosaaminen mielenterveys- ja päihdetyössä. Koulutus antaa valmiudet kehittää mielenterveys- ja päihdetyötä sekä vastaanottotoimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä edellä mainituilla alueilla.