OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KLIININEN ASIANTUNTIJA, YLEMPI AMK, KLIININEN ASIANTUNTIJA, ÄKILLISESTI SAIRASTUNEIDEN HOITO
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliininen asiantuntija, ylempi AMK, Kliininen asiantuntija, äkillisesti sairastuneiden hoito

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 55 op)
                     
Kliininen asiantuntijaosaaminen, äkillisesti sairastuneiden hoito
                     
Kliiniseen asiantuntijuuteen kasvu 5
   
     
   
Näyttöön perustuvan toiminnan perusteet kliinisessä hoitotyössä 5
 
   
       
Näyttöön perustuvan toiminnan laatu ja vaikuttavuus kliinisessä hoitotyössä 5
   
     
   
Asiantuntijuus äkillisten sairauksien hoidossa I 10
 
 
   
Asiantuntijuus äkillisten sairauksien hoidossa II 5  
   
       
Kliinisen asiantuntijan lääketieteellinen osaaminen äkillisten sairauksien hoidossa 5
   
     
   
Farmakologia ja lääkehoito 5
   
     
   
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
                     
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät 5
 
   
       
Projekti- ja tutkimusosaamisen lähtökohdat 5
 
   
       
Kliinisen asiantuntijayhteisön johtaminen 5  
   
       
4510202510101012.512.555
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
   
       
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
 
 
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
1812117125.55.53.53.566
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
60 / 6360 / 2260 / 3160 / 3260 / 2260 / 15.560 / 15.560 / 1660 / 1660 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman sisällön painopistealueena on näyttöön perustuva kliininen asiantuntijaosaaminen äkillisten sairauksien hoidossa. Koulutus antaa valmiudet kehittää äkillisesti sairastuneiden hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä edellä mainituilla alueilla.