OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KLIININEN ASIANTUNTIJA, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliininen asiantuntija, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                           
Kliininen asiantuntijaosaaminen
                           
Kliiniseen asiantuntijuuteen kasvu osa I 3
 
   
       
Kliiniseen asiantuntijuuteen kasvu osa II 2  
   
         
   
Näyttöön perustuva toiminta kliinisessä hoitotyössä osa I 5
 
   
       
Näyttöön perustuva toiminta kliinisessä hoitotyössä osa II 5
 
   
       
Näyttöön perustuva toiminta kliinisessä hoitotyössä osa III 5  
   
         
   
Asiantuntijuus äkillisten sairauksien hoidossa osa I 10
 
   
       
Asiantuntijuus äkillisten sairauksien hoidossa osa II 5  
   
         
   
Farmakologia ja lääkehoito 5
 
     
           
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
                           
Soveltavat tutkimusmenetelmät 5
 
     
           
Kliinisen asiantuntijayhteisön johtaminen osa I 2
 
   
       
Kliinisen asiantuntijayhteisön johtaminen osa II 3  
   
         
   
Työelämän kehittäminen 5
 
     
           
401527.512.515013.813.86.36.37.57.500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                           
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö
                           
Seminaarit 6
 
   
       
Opinnäyteseminaarit 3  
   
         
   
Itsenäinen työskentely osa I 5
 
   
       
Itsenäinen työskentely osa II 10  
   
         
   
Esitysseminaarit 6  
   
         
   
11195.55.51902.752.752.752.759.59.500
60 / 5160 / 3460 / 3360 / 1860 / 3460 / 060 / 16.5560 / 16.5560 / 9.0560 / 9.0560 / 1760 / 1760 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Laajuus ja kesto: Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op) ja se kestää 2 vuotta

Yksikkö:Terveyspalvelut
Koulutusjohtaja: Lea Yli-Koivisto
Yli-opettaja: Marjo Räsänen

Hakukelpoisuus: Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus ylemmissä AMK-tutkinnoissa  www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen ja työelämään sijoittuminen:

Koulutus antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen ja julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto ja se on ertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7).

Valmistuvien työelämään sijoittuminen: Äkillisesti sairastuneiden potilaiden kliinisen hoitotyön asiantuntija- ja työyhteisöjen kehittämistehtävät

Opetusmenetelmät ja pedagogiset ratkaisut:
monimuoto-opetus; lähi- ja etä-opiskelu, virtuaaliopinnot, kehittämistehtävät ja opinnäytetyö

Opintojen rakenne
Syventävät ammattiopinnot 55 op 
- kliiniseen asiantuntijuuteen kasvu
- näyttöön perustuva toiminta kliinisessä hoitotyössä
- asiantuntijuus äkillisten sairauksien hoidossa
- farmakologia ja lääkehoito
- soveltavat tutkimusmenetelmät (yhteistyössä Jyväskylän AMK:n kanssa )
- kliinisen asiantuntijayhteisön johtaminen (yhteistyössä Jyväskylän AMK:n kanssa)
- työelämä-projekti

Vapaasti valittavat opinnot        5 op
Opinnäytetyö                           30 op  

Yhteensä                               90 op

Kliininen asiantuntija koulutusohjelman sisällön painopistealueena on kliininen asiantuntijaosaaminen äkillisten sairauksien hoidossa. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia äkillisesti sairastuneiden potilaiden hoitotyön kliinisinä asiantuntijoina sekä erilaisten työyhteisöjen kehittäjinä terveysalan julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä alan järjestöissä. Koulutus vahvistaa terveysalan ammattilaisten kykyä edistää äkillisesti sairastuneiden hoitotyötä, tutkivaa, kehittävää sekä näyttöön perustuvaa työotetta. Lisäksi se vahvistaa kykyä itsensä, hoitotyöntekijöiden ja työyhteisöjen kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa ja erilaisissa toimintaympäristöissä.