OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KLIININEN ASIANTUNTIJA, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kliininen asiantuntija, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                           
Kliininen asiantuntijaosaaminen
                           
Kliiniseen asiantuntijuuteen kasvu osa I 3
 
   
       
Kliiniseen asiantuntijuuteen kasvu osa II 2  
   
       
Näyttöön perustuva toiminta kliinisessä hoitotyössä osa I 5
 
   
       
Näyttöön perustuva toiminta kliinisessä hoitotyössä osa II 5
 
   
       
Näyttöön perustuva toiminta kliinisessä hoitotyössä osa III 5  
   
       
Asiantuntijuus äkillisten sairauksien hoidossa osa I 10
 
   
       
Asiantuntijuus äkillisten sairauksien hoidossa osa II 5  
   
       
Farmakologia ja lääkehoito 5
 
     
           
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
                           
Soveltavat tutkimusmenetelmät 5
 
     
           
Kliinisen asiantuntijayhteisön johtaminen osa I 2
 
   
       
Kliinisen asiantuntijayhteisön johtaminen osa II 3  
   
       
Työelämän kehittäminen 5
 
     
           
Mielenterveys- ja päihdetyö
                           
Mielenterveys, mielenterveyden häiriöt ja päihdehäiriöt 5
 
   
       
Mielenterveystyön kehittyminen 5
 
   
       
Mielenterveys- ja päihdetyön eri lähestymistavat 5
 
   
       
Hoidollinen vuorovaikutus yksilö-, perhe- ja ryhmätasolla osa I 8
 
   
       
Hoidollinen vuorovaikutus yksilö-, perhe- ja ryhmätasolla osa II 7  
   
       
Työntekijän persoonallisuus ja ammatillinen kasvu osa I 5
 
   
       
Työntekijän persoonallisuus ja ammatillinen kasvu osa II 5  
   
       
682741.526.513.513.520.820.813.313.36.86.86.86.8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                           
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö
                           
Seminaarit 6
 
   
       
Opinnäyteseminaarit 3  
   
       
Itsenäinen työskentely osa I 5
 
   
       
Itsenäinen työskentely osa II 10  
   
       
Esitysseminaarit 6  
   
       
11195.55.59.59.52.752.752.752.754.754.754.754.75
60 / 7960 / 4660 / 4760 / 3260 / 2360 / 2360 / 23.5560 / 23.5560 / 16.0560 / 16.0560 / 11.5560 / 11.5560 / 11.5560 / 11.55
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kliininen asiantuntija, ylempi AMK
Laajuus ja kesto: Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op) ja se kestää 2 vuotta

Yksikkö:Terveyspalvelut
Koulutusjohtaja: Lea Yli-Koivisto
Yliopettaja: Marjo Räsänen (äkillisesti sairastuneiden hoito) ja Nina Kilkku (mielenterveys- ja päihdetyö)

Hakukelpoisuus: Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus ylemmissä AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen ja työelämään sijoittuminen:
Koulutus antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen ja julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7).

Valmistuvien työelämään sijoittuminen: Äkillisesti sairastuneiden potilaiden kliinisen hoitotyön asiantuntija- ja työyhteisöjen kehittämistehtävät tai mielenterveys- ja päihdetyön kliiniset asiantuntija- ja työyhteisöjen kehittämistehtävät

Opetusmenetelmät ja pedagogiset ratkaisut:
monimuoto-opetus; lähi- ja etä-opiskelu, virtuaaliopinnot, kehittämistehtävät ja opinnäytetyö, mielenterveys- ja päihdetyön opinnoissa neljän ammattikorkeakoulun yhteiset intensiivipäivät

Opintojen rakenne
Syventävät ammattiopinnot, äkillisesti sairastuneen hoito 40 op
- kliiniseen asiantuntijuuteen kasvu
- näyttöön perustuva toiminta kliinisessä hoitotyössä
- asiantuntijuus äkillisten sairauksien hoidossa
- farmakologia ja lääkehoito

tai

Syventävät ammattiopinnot, mielenterveys- ja päihdetyö 40 op
-mielenterveys, mielenterveyden häiriöt ja päihdehäiriöt
-mielenterveys- ja päihdetyön eri lähestymistavat
-mielenterveystyön kehittyminen
-hoidollinen vuorovaikutus yksilö-, perhe- ja ryhmätasolla mielenterveys- ja päihdetyössä
-työntekijän persoonallisuus ja ammatillinen kasvu

Yhteiset opinnot 15 op
- soveltavat tutkimusmenetelmät (yhteistyössä Jyväskylän AMK:n kanssa )
- kliinisen asiantuntijayhteisön johtaminen (yhteistyössä Jyväskylän AMK:n kanssa)
- työelämä-projekti

Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op

Yhteensä 90 op

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman sisällön painopistealueena on kliininen asiantuntijaosaaminen joko äkillisten sairauksien hoidossa tai mielenterveys- ja päihdetyössä. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia kliinisinä asiantuntijoina ja erilaisten työyhteisöjen kehittäjinä terveysalan julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä alan järjestöissä. Koulutus vahvistaa kykyä työyhteisöjen, muiden hoitotyöntekijöiden ja itsensä kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena koulutuksessa on tutkiva, kehittävä ja näyttöön perustuva työote.