OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                           
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
                           
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 5
 
   
       
Organisaatio ja sen johtaminen 6
 
   
       
Strateginen johtaminen 4
 
   
       
Asiakkuuksien johtaminen 4  
   
       
Prosessijohtaminen 7
 
   
       
Talouden johtaminen 8
 
   
       
Henkilöstöjohtaminen 6  
   
       
TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN
                           
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät 3  
   
       
Työelämän tutkiminen ja kehittäminen 10
 
   
       
Scientific Writing and Presentation Skills 2
 
   
       
421321216.56.510.510.510.510.53.33.33.33.3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                           
OPINNÄYTETYÖ
                           
Seminaarit 6
 
   
       
Opinnäyteseminaarit 3  
   
       
Itsenäinen työskentely 15
 
   
       
Esitysseminaari 6  
   
       
21910.510.54.54.55.255.255.255.252.252.252.252.25
60 / 6360 / 2260 / 31.560 / 31.560 / 1160 / 1160 / 15.7560 / 15.7560 / 15.7560 / 15.7560 / 5.5560 / 5.5560 / 5.5560 / 5.55
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.