OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMISEN YLEMPI TUTKINTO-OHJELMA > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN, YLEMPI AMK
Ylempi AMK-tutkinto ...

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, ylempi AMK

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen syventävät ammattiopinnot
                     
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 5
 
   
       
Process and Quality Management 5
   
     
   
Organizations and Management 5
 
   
       
Human Resource Management and Knowledge Management 5  
   
       
Turvallisuus- ja hyvinvointijohtaminen 5
   
     
   
Työyhteisöpsykologia ja viestintä 5
 
   
       
255151057.57.5552.52.5
Yhteiset YAMK-opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                     
Näyttöön perustuva toiminta 5
   
     
   
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) 5
 
   
       
Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus 5
 
   
       
Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi 5                      
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                      
Talousjohtamisen perusteet 5
   
     
   
Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä 5                      
Teknologiaosaamisen johtaminen 5                      
Projektiosaaminen 5
 
   
       
Asiakkuuksien hallinta 5                      
Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5                      
Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen 5                      
250151007.57.55500
Vapaasti valittavat opinnot
                     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
       
0500500002.52.5
Opinnäytetyö
                     
Tiedonhaku ja suunnitelmaseminaari 7
 
 
   
Toteutusseminaari 3
   
     
   
Itsenäinen työskentely I 8
   
     
   
Itsenäinen työskentely II 5  
   
       
Tieteellinen kirjoittaminen ja esitysseminaarit 7  
   
       
18123.514.5121.751.757.257.2566
60 / 6860 / 2260 / 33.560 / 34.560 / 2260 / 16.7560 / 16.7560 / 17.2560 / 17.2560 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sosiali- ja terveysalan johtamisen koulutus
Laajuus ja kesto: 90 op, 1,5 vuotta
Kieli: Suomi

YHTEYSTIEDOT
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere
Vastuuyliopettaja Hannele Laaksonen
Koulutuspäällikkö Sari Mettiäinen

HAKUKELPOISUUS
ks. www.tamk.fi

OPETUSMENETELMÄT
Monimuoto-opetus

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen painopistealueena on näyttöön perustuva johtamis- ja kehittämisosaaminen.
Koulutus antaa valmiudet sosiaali- ja terveydenhuollon vaativiin johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin, missä korostuu itsenäinen ja kriittinen ajattelu, muutosprosessien hallinta ja innovatiivinen strateginen kehittäminen, kompleksisten haasteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen sekä toiminnan tuloksellinen johtaminen.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus antaa myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajakoulutukseen. Koulutus on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7).

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Koulutuksen arvoperustaa pohjautuu TAMK:n strategian arvoperustaan: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaamisen ja yrittämisen arvostaminen.

OPINTOJEN RAKENNE
Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 30 op
Yhteiset YAMK-opinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op