OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, LVI-TALOTEKNIIKKA > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, LVI-TALOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
9000900000004.54.500000000000000
Talotekniikan työkalut
                                                       
Viestintä ja opiskelutaidot 5
     
             
                           
Talotekniikan ja teknisen dokumentoinnin perusteet 5
     
             
                           
100001000000005500000000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
LVI-tekniikan perusosaaminen
                                                       
LVI-tekninen dokumentointi 5
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtausoppi LVI-tekniikassa 5
       
               
                       
Harjoittelun valmennus ja orientaatio 5
     
             
                           
150005100000002.52.555000000000000
LVI-insinööriosaaminen 1
                                                       
Sähkö LVI-tekniikan osana 5  
       
                 
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
       
                 
                   
014000014000000000770000000000
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa
                                                       
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 5  
       
                 
                   
Talotekniikka asuinrakennuksessa 5  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
LVI -talotekniikkaratkaisut asuinkiinteistössä
                                                       
Ilmastointitekniikka 1 5  
         
                   
               
Lämmitys- ja energiatekniikka 5  
         
                   
               
Vesi- ja viemäritekniikka 5  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
LVI-insinööriosaaminen 2
                                                       
Harjoittelu 1 8  
       
               
               
Rakennustekniikka 5  
         
                   
               
Tieto- ja energiamallinnus 5  
         
                   
               
018000041400000000227700000000
Insinööri työelämässä 1
                                                       
Yritystalous 5    
         
                     
           
Harjoittelu 2 5    
         
                   
       
Talotekniikan toteuttamisprosessi 3    
         
                     
           
00130000010.52.500000000005.35.31.31.30000
LVI-talotekniikka toimitiloissa
                                                       
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja väylätekniikka 5    
         
                     
           
Jäähdytys- ja kylmätekniikka 5    
         
                     
           
Lämmitys- ja energiatekniikan sovellukset 5    
         
                     
           
Ilmastointitekniikka 2 ja äänitekniikka 5    
         
                     
           
00200000020000000000001010000000
LVI-talotekniikan soveltaminen toimitiloissa
                                                       
LVI-tekniikka rakennuksen toteutusvaiheessa 5    
           
                       
       
LVI-talotekniikan sovellusprojekti 5    
           
                       
       
Rakennusautomaatio osana talotekniikkaa 5    
           
                       
       
Projekti
   
           
                       
       
Talotekniikan projektityöt 5    
           
                       
       
00250000002500000000000012.512.50000
LVI-talotekniikan käyttöönotto ja talotekniikka tuotantotiloissa
                                                       
Savunpoisto ja vaativien teollisuuskohteiden ilmanvaihto 5      
           
                         
   
Rakennuksen käyttöönotto ja ylläpito 5      
           
                         
   
Älykkäät energiaratkaisut ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Talotekniikan insinööri työelämässä
                                                       
LVI - mittaukset ja laboratoriotyöt 4      
             
                           
Technical English for Professionals 3      
             
                           
Esimiestaidot ja johtaminen 3      
             
                           
Harjoittelu 3 12      
           
                       
000220000006160000000000003388
Täydentävät tai syventävät opinnot 1
(Valitaan yksi)
                                                       
Yrittäjyys
                                                       
Yrittäjyysopinnot 5    
           
                       
       
Talotekniikan korjausrakentaminen 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Täydentävä/syventävät opinnot 2
(Valitaan yksi)
                                                       
Talotekniikan ajankohtaiskysymykset 5      
           
                         
   
Projektiopintojakso 2 5      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Talotekniikan opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
             
                           
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                           
Opinnäytetyön raportointi 5      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
             
                           
Tekniikan valmentavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
Talotekniikan työkurssi 3
     
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot 15                                                        
15001515000000157.57.50000000000007.57.5
60 / 6560 / 6060 / 6860 / 7760 / 3960 / 2660 / 3160 / 2960 / 30.560 / 37.560 / 3160 / 4660 / 19.560 / 19.560 / 1360 / 1360 / 15.560 / 15.560 / 14.560 / 14.560 / 15.360 / 15.360 / 18.860 / 18.860 / 15.560 / 15.560 / 2360 / 23
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Talotekniikka on keskeinen tekijä rakennetun ympäristön toimivuudelle, terveellisyydelle ja turvallisuudelle. Sen avulla tiloihin tehdään ja ylläpidetään käyttötarkoitukseensa sopivia olosuhteita, kuten lämpötila, puhdas ilma ja keinovalo. Talotekniikka huolehtii toiminnan tarvitseman veden ja sähköenergian turvallisesta siirrosta ja käytöstä. Yhä suurempi rooli talotekniikassa on tilojen käyttötarpeeseen liittyvien erilaisten tietojen kerääminen, välittäminen ja hyödyntäminen sekä automaation lisääntyminen.
Monimuotototeluksessa opinnot painottuvat LVI-talotekniikkaan.
Käytännönläheisessä ja monipuolisessa LVI-talotekniikan opinnoissa opiskelija hankkii lukuisien LVI-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan hyvät perusvalmiudet.
Talotekniikan alan työtehtäviin liittyy useita, säädöksiin perustuvia vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksille asetetut koulutusvaatimukset.
Järjestelmille asetetaan turvallisuuteen, toimivuuteen ja energiankäyttöön liittyviä vaatimuksia useissa eri laeissa ja viranomaissäädöksissä. Yhä useammat vaatimukset perustuvat EU-direktiiveihin ja kansainvälisiin standardeihin. Säädösten keskeisten vaatimusten tunteminen, noudattaminen ja soveltaminen sekä jatkuva alan muutosten seuraaminen on talotekniikan alan työskentelyn perusta.
Talotekniikka on olennainen osatekijä rakennusten energian käytölle ja uusien energiaratkaisujen hyödyntämiselle. Energian viisas käyttö ja kiinteistöjen ympäristövaikutukset ovatkin alan keskeisiä teemoja. Talotekniikassa tulee hahmottaa kiinteistöjen käyttäjien nykyiset ja tulevat tarpeet ja löytää niihin tarkoituksenmukaiset ja toimivat ratkaisut.
Talotekniikassa digitalisaatio ilmenee erityisesti suunnittelukäytänteiden muuttumisena tietomallien avulla sekä automaation ja ohjaustekniikoiden lisääntymisenä.
VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Talotekniikan asiantuntemusta tarvitaan niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeissa. Yhä suurempana työalueena ovat kiinteistöjen käytön ja ylläpidon tehtävät. Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät talotekniikan suunnittelijoina, urakoinnissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä sekä kiinteistöpäällikkötehtävissä. Alalla voi joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.
KOULUTUKSEN RAKENNE JA SEN TOTEUTTAMA OSAAMINEN
LVI-talotekniikan koulutuksessa opiskelija hankkii käytännönläheisesti LVI-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan hyvät perusvalmiudet.
Opintopolkujen tavoitteina on täyttää alalla olevien suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden pätevyysvaatimuksissa asetetut koulutusvaatimukset.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnot jakautuvat vuositeemoihin, jotka ovat yhteisiä Sähköisen talotekniikan koulutuksen kanssa, ja kukin opintovuosi neljään opintokokonaisuuteen.
Kolmanteen ja neljänteen opintovuoteen on varattuna molempiin yksi opintokokonaisuus, jolla opiskelija suuntaa tai täydentää omaa opintopolkuaan. Osa näistä opintokokonaisuuksista on yhteisiä muiden ryhmien kanssa. Niihin voidaan valita opintoja myös kv-vaihdossa tai työskentelyä yritysprojekteissa.
1. vuositeema ”Tarve”
Ensimmäisen opintovuoden teemana on talotekniikka toimialaan tutustuminen, oman osaamistarpeidensa selvittäminen ja opintojen tavoitteiden tarkentaminen. Tavoitteina on, että opiskelija tunnistaa talotekniikan toimialan ja sen tehtäviä rakennetuissa ympäristöissä. Hän osaa kuvailla keskeisimpien talotekniikanjärjestelmien toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä havainnoida olosuhteita, ratkaisuja ja asennuksia omassa toimintaympäristössään. Hän osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista talotekniikan alan yleisten teoreettisten perusteiden ratkaisuissa ja tietoteknisiä työkaluja teknisten dokumenttien tuottamiseen. Hän osaa viestittää suullisesti ammatillisissa tilanteissa ja kirjallisesti sekä tulkita alan dokumentteja. Opiskelija osaa nimetä alan keskeiset säädökset sekä pätevyys- ja turvallisuusvaatimukset ja määrittää itsensä alan toimijana. Hänellä on valmiuksia toimia asennus- ja työmaatehtävissä. Työtehtävien vaativuuteen vaikuttaa opiskelijan aiempi työkokemus.
2. vuositeema ”Luonnos”
Toisena opintovuonna opintojen fokuksena on energiatehokas talotekniikka asuinkiinteistöissä ja toimiminen projektiryhmän jäsenenä. Tavoitteina on, että opiskelija osaa määrittää taloteknisten ratkaisujen lähtökohtia ja tavoitteita, tehdä tavanomaisia oman alansa järjestelmien mitoituksia, laite- ja järjestelmävalintoja sekä dokumentoida niitä sekä uudis- että korjauskohteisiin. Hän osaa kuvailla laitteiden ja järjestelmien toimintaa luonnontieteisiin perustuen ja matemaattisia malleja hyödyntäen. Hän osaa hinnoitella laitteita ja asennuksia. Hän osaa määritellä eri osa-alueiden rajapintoja ja tehdä omia ratkaisujaan yhteistoiminnallisesti projektiryhmän jäsenenä. Hänellä on valmiudet toimia avustavana työntekijänä alan asennusliikkeessä tai suunnittelutoimistossa.
3. vuositeema ”Toteutus”
Kolmannen opintovuoden opinnot liittyvät energiatehokkaisiin toimitiloihin, selville ottamisen –oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tehdä laajempia järjestelmäratkaisuja, niiden vertailuja ja hankkia ratkaisuissa tarvittavia tietoja. Hän osaa käyttää laajasti alan suunnittelu- ja mitoitustyökaluja. Hän osaa tehdä ratkaisujen kokonaiskustannustarkasteluja. Opiskelija osaa havainnoida yhteiskunnassa alaan liittyviä ilmiöitä ja osallistua alan keskusteluun. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja tunnistaa tiedonvaihdon pisteitä ja niiden merkitystä kokonaisratkaisuihin. Opiskelija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan yksinkertaisia kohteita ja hänellä on valmiuksia toimia harjoittelijana suunnittelu- ja projektinhoitotehtävissä.
4. vuositeema ”Käyttö- ja ylläpito”
Neljäntenä opintovuonna opinnot liittyvät talotekniikan käyttöön ja ylläpitoon sekä kokonaisuuksien hallintaan. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tuottaa kestäviä ja käyttäjän tarpeisiin pitkällä tähtäimellä soveltuvia ratkaisuja. Hän osaa muodostaa kiinteistöissä taloteknisten ratkaisujen kokonaisnäkemyksen ja selvittää oman osuutensa merkityksen siinä toiminnallisesti, taloudellisesti ja energian käyttäjänä. Hän osaa itsenäisesti hankkia ja soveltaa alan erilaisia tietolähteitä käytännön ratkaisuissa. Hän osaa tehdä itsenäisen, laajan oman alansa kehitys-, selvitys- tai suunnittelutehtävän ja raportoida työnsä. Opiskelija osaa toimia monialaisessa ryhmässä oman ammattialansa edustajana.