OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, LVI-TALOTEKNIIKKA > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, LVI-TALOTEKNIIKKA, LVI-TALOTEKNIIKAN SUUNTAUTUMISPOLKU
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka, LVI-talotekniikan suuntautumispolku

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
9000900000004.54.500000000000000
Talotekniikan työkalut
                                                       
Viestintä ja opiskelutaidot 5
     
             
                           
Talotekniikan ja teknisen dokumentoinnin perusteet 5
     
             
                           
100001000000005500000000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
LVI-tekniikan perusosaaminen
                                                       
LVI-tekninen dokumentointi 5
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtausoppi LVI-tekniikassa 5
       
               
                       
Harjoittelun valmennus ja orientaatio 5
     
             
                           
150005100000002.52.555000000000000
LVI-insinööriosaaminen 1
                                                       
Sähkö LVI-tekniikan osana 5  
       
                 
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
       
                 
                   
014000014000000000770000000000
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa
                                                       
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 5  
       
                 
                   
Talotekniikka asuinrakennuksessa 5  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
LVI -talotekniikkaratkaisut asuinkiinteistössä
                                                       
Ilmastointitekniikka 1 5  
         
                   
               
Lämmitys- ja energiatekniikka 5  
         
                   
               
Vesi- ja viemäritekniikka 5  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
LVI-insinööriosaaminen 2
                                                       
Harjoittelu 1 8  
       
               
               
Rakennustekniikka 5  
         
                   
               
Tieto- ja energiamallinnus 5  
         
                   
               
018000041400000000227700000000
Insinööri työelämässä 1
                                                       
Yritystalous 5    
         
                     
           
Harjoittelu 2 5    
         
                   
       
Talotekniikan toteuttamisprosessi 3    
         
                     
           
00130000010.52.500000000005.35.31.31.30000
LVI-talotekniikka toimitiloissa
                                                       
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja väylätekniikka 5    
         
                     
           
Jäähdytys- ja kylmätekniikka 5    
         
                     
           
Lämmitys- ja energiatekniikan sovellukset 5    
         
                     
           
Ilmastointitekniikka 2 ja äänitekniikka 5    
         
                     
           
00200000020000000000001010000000
LVI-talotekniikan soveltaminen toimitiloissa
                                                       
LVI-tekniikka rakennuksen toteutusvaiheessa 5    
           
                       
       
LVI-talotekniikan sovellusprojekti 5    
           
                       
       
Rakennusautomaatio osana talotekniikkaa 5    
           
                       
       
Projekti
   
           
                       
       
Talotekniikan projektityöt 5    
           
                       
       
00250000002500000000000012.512.50000
LVI-talotekniikan käyttöönotto ja talotekniikka tuotantotiloissa
                                                       
Savunpoisto ja vaativien teollisuuskohteiden ilmanvaihto 5      
           
                         
   
Rakennuksen käyttöönotto ja ylläpito 5      
           
                         
   
Älykkäät energiaratkaisut ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Talotekniikan insinööri työelämässä
                                                       
LVI - mittaukset ja laboratoriotyöt 4      
             
                           
Technical English for Professionals 3      
             
                           
Esimiestaidot ja johtaminen 3      
             
                           
Harjoittelu 3 12      
           
                       
000220000006160000000000003388
Täydentävät tai syventävät opinnot 1
(Valitaan yksi)
                                                       
Yrittäjyys
                                                       
Yrittäjyysopinnot 5    
           
                       
       
Talotekniikan korjausrakentaminen 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Täydentävä/syventävät opinnot 2
(Valitaan yksi)
                                                       
Talotekniikan ajankohtaiskysymykset 5      
           
                         
   
Projektiopintojakso 2 5      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Talotekniikan opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
             
                           
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                           
Opinnäytetyön raportointi 5      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
             
                           
Tekniikan valmentavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
Talotekniikan työkurssi 3
     
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot 15                                                        
15001515000000157.57.50000000000007.57.5
60 / 6560 / 6060 / 6860 / 7760 / 3960 / 2660 / 3160 / 2960 / 30.560 / 37.560 / 3160 / 4660 / 19.560 / 19.560 / 1360 / 1360 / 15.560 / 15.560 / 14.560 / 14.560 / 15.360 / 15.360 / 18.860 / 18.860 / 15.560 / 15.560 / 2360 / 23
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Käytännönläheisessä ja monipuolisessa LVI-talotekniikan opinnoissa opiskelija hankkii lukuisien LVI-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan hyvät perusvalmiudet. Koulutus täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksille asetetut koulutusvaatimukset.