OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
           
                       
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Perusosaamisen täydentäminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
       
               
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
2600019.56.50000009.89.83.33.3000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
       
               
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
     
             
                           
Geotekniikka 3
       
               
                       
140003110000001.51.55.55.5000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
     
             
                           
Kiinteistönpidon perusteet 3
       
               
                       
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
1100083000000441.51.5000000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
16000790000003.53.54.54.5000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
         
                   
               
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
06000033000000001.51.51.51.500000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
         
                   
               
010000055000000002.52.52.52.500000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
000180000008100000000000001.56.555
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 15    
         
                     
   
2.57.512.57.502.52.5557.57.50001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.800
Talonrakentamisen perusteet 341
                                                       
Rakennus/tuotanto CAD 3                                                        
Talonrakennus 3                                                        
Rakennussuunnittelu 4                                                        
0000000000000000000000000000
Tuotantotekniikan osaaminen I341
                                                       
Tuotantotekniikka 5                                                        
Talonrakentamisen mittaukset 3                                                        
Työturvallisuus 3                                                        
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
0400000400000000002200000000
Projektin tuotannonohjauksen osaaminen I341
                                                       
Aikataulusuunnittelu 3                                                        
Työnsuunnittelu ja tehtäväsuunnittelu 3                                                        
Talotekniset asennukset ja yhteensovittaminen 3                                                        
Elementtirakentaminen ja asennussuunnittelu 3                                                        
0000000000000000000000000000
Projektin hallinnan osaaminen I341
                                                       
Kustannuslaskenta 3                                                        
Hankintatoimi ja logistiikka 3                                                        
Laadunvarmistus 3                                                        
Työmaan talous 3                                                        
Betonitekniikan jatkokurssi 3                                                        
0000000000000000000000000000
Insinööritaitojen soveltaminen I341
                                                       
Korjausrakentaminen 3                                                        
Teräsbetonirakenteet 3    
         
                     
           
Puurakenteet 3    
           
                       
       
Teräsrakenteet 3      
           
                         
   
Technical English for Professionals 3                                                        
006300003330000000001.51.51.51.51.51.500
Talonrakentamisen osaaminen I341
                                                       
Talotekniikan perusteet 5                                                        
Rakennusfysiikan sovellukset 3  
         
                   
               
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3  
         
                   
               
Rakennusten täydennysosat 3      
           
                         
   
0603000600300000003300001.51.500
Projektinjohdon osaaminen I341
                                                       
Rakennuttaminen 3                                                        
Rakennushankkeen sopimustekniikka 3                                                        
0000000000000000000000000000
Vaihtokelpoiset opinnot 341
                                                       
Tuotannon projektityöt 6                                                        
Johtaminen ja esimiestaito 3                                                        
Rakennushankkeen lainsäädäntö 3                                                        
0000000000000000000000000000
Rakennustuotannon osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5                                                        
Korjausrakentamisen projektityöt 3                                                        
0000000000000000000000000000
Asunto-osakeyhtiön toiminta I361
                                                       
Isännöinti 5  
         
                   
               
Kokous- ja neuvottelutaito 2  
         
                   
               
0700000700000000003.53.500000000
Kiinteistön hoidon ja kunnossapidon osaaminen
                                                       
Kiinteistönhoito ja turvallisuustekniikka 5    
         
                     
           
Kiinteistön kunnossapidon suunnittelu 4    
         
                     
           
009000009000000000004.54.5000000
Korjausrakentamisen osaaminen 361
                                                       
Korjaushankkeen hallinta 3    
           
                       
       
Korjausrakentamisen mallinnus 4    
         
                     
           
Korjausrakentaminen 3    
         
                     
           
0010000007300000000003.53.51.51.50000
Talonrakentamisen osaaminen I361
                                                       
Talotekniikan perusteet 5  
         
                   
               
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3    
         
                     
           
Talon rakenteet 5    
         
                     
           
Rakennusten täydennysosat 3      
           
                         
   
0583000580300000002.52.544001.51.500
Talonrakentamisen osaamisen syventäminen 361
                                                       
Rakennusfysiikan sovellukset 3    
         
                     
           
Kiinteistön rakennussuunnittelu 4