OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, KIINTEISTÖNPITOTEKNIIKKA JA KORJAUSRAKENTAMINEN
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma, Kiinteistönpitotekniikka ja korjausrakentaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
           
                       
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Perusosaamisen täydentäminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
       
               
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
2600019.56.50000009.89.83.33.3000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
       
               
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
     
             
                           
Geotekniikka 3
       
               
                       
140003110000001.51.55.55.5000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
     
             
                           
Kiinteistönpidon perusteet 3
       
               
                       
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
1100083000000441.51.5000000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
16000790000003.53.54.54.5000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
         
                   
               
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
06000033000000001.51.51.51.500000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
         
                   
               
010000055000000002.52.52.52.500000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
000180000008100000000000001.56.555
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 15    
         
                     
   
2.57.512.57.502.52.5557.57.50001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.800
Insinööritaitojen soveltaminen I341
                                                       
Teräsbetonirakenteet 3    
         
                     
           
Puurakenteet 3    
           
                       
       
Teräsrakenteet 3      
           
                         
   
006300003330000000001.51.51.51.51.51.500
Asunto-osakeyhtiön toiminta I361
                                                       
Isännöinti 5  
         
                   
               
Kokous- ja neuvottelutaito 2  
         
                   
               
0700000700000000003.53.500000000
Kiinteistön hoidon ja kunnossapidon osaaminen
                                                       
Kiinteistönhoito ja turvallisuustekniikka 5    
         
                     
           
Kiinteistön kunnossapidon suunnittelu 4    
         
                     
           
009000009000000000004.54.5000000
Korjausrakentamisen osaaminen 361
                                                       
Korjaushankkeen hallinta 3    
           
                       
       
Korjausrakentamisen mallinnus 4    
         
                     
           
Korjausrakentaminen 3    
         
                     
           
0010000007300000000003.53.51.51.50000
Talonrakentamisen osaaminen I361
                                                       
Talotekniikan perusteet 5  
         
                   
               
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3    
         
                     
           
Talon rakenteet 5    
         
                     
           
Rakennusten täydennysosat 3      
           
                         
   
0583000580300000002.52.544001.51.500
Talonrakentamisen osaamisen syventäminen 361
                                                       
Rakennusfysiikan sovellukset 3    
         
                     
           
Kiinteistön rakennussuunnittelu 4    
           
                       
       
007000003400000000001.51.5220000
Talousosaaminen 361
                                                       
Kiinteistön elinkaaritalous 4    
           
                       
       
Kustannuslaskenta 3    
           
                       
       
00700000070000000000003.53.50000
Projektinhallinnan osaaminen 361
                                                       
Rakennushankkeen sopimustekniikka 3    
           
                       
       
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 3    
         
                     
           
Johtaminen ja esimiestaito 3    
         
                     
           
Rakennuttaminen 3    
         
                     
           
0012000009300000000004.54.51.51.50000
Viestintä I361ja I311
                                                       
Technical English for Professionals 3  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2
     
             
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2
     
             
                   
2500022300000011111.51.500000000
Talotekninen osaaminen I361
                                                       
Rakennusautomaatio 3    
           
                       
       
Rakennuksen sisäolosuhteiden hallinta 3      
           
                         
   
00330000033000000000001.51.51.51.500
Kiinteistönpitotekniikan ja korjausrakentamisen osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Kiinteistönpidon projektityö 3      
             
                           
00080000002.55.50000000000001.31.32.82.8
Vaihtokelpoiset opinnot I361
                                                       
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3      
           
                         
   
Kiinteistön energiakäytön hallinta 3      
           
                         
   
Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa 3      
           
                         
   
0009000000900000000000004.54.500
Vaihtokelpoiset opinnot/ I311
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Betonitekniikan jatkokurssi 3      
             
                           
000300000003000000000000001.51.5
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 71.560 / 50.560 / 74.560 / 54.560 / 37.560 / 3460 / 22.560 / 2860 / 4460 / 30.560 / 3660 / 18.560 / 18.860 / 18.860 / 17.160 / 17.160 / 11.360 / 11.360 / 1460 / 1460 / 2260 / 2260 / 15.360 / 15.360 / 15.660 / 20.660 / 9.360 / 9.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kiinteistönpitotekniikka ja korjausrakentaminen -suuntautumispolun osaamisella mahdollistetaan teknis-taloudelliset valmiudet toimia kiinteistöjen ylläpito- ja isännöintitehtävissä sekä korjausrakennushankkeissa . Näihin opintoihin sisältyvät perustiedot talonrakennustekniikasta.