OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, monimuotototeutus ...

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
           
                       
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Perusosaamisen täydentäminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
       
               
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
2600019.56.50000009.89.83.33.3000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
       
               
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
     
             
                           
Geotekniikka 3
       
               
                       
140003110000001.51.55.55.5000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
     
             
                           
Kiinteistönpidon perusteet 3
       
               
                       
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
1100083000000441.51.5000000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
16000790000003.53.54.54.5000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
0600006000000000330000000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
000180000003150000000000001.51.57.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 15    
         
                     
   
2.57.512.57.502.52.5557.57.50001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.800
Suunnitteluosaaminen I351
                                                       
Infra CAD 3                                                        
Tie- ja kadunsuunnitelu 4                                                        
Sillanrakennus 3                                                        
0000000000000000000000000000
Tuotanto-osaaminen I351
                                                       
Maarakennustekniikka 5                                                        
Johtaminen- ja esimiestaito 3                                                        
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2                                                        
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2                                                        
0000000000000000000000000000
Suunnitteluosaamisen syventäminen I351
                                                       
Tie- ja katu ATK 3                                                        
Infran pohjarakenteet 5                                                        
Vesihuoltoverkostot 4                                                        
Infran tietomallinnus 3                                                        
Talon pohjarakenteet 3                                                        
0000000000000000000000000000
Ylläpito-osaaminen I351
                                                       
Ympäristötekniikka 3                                                        
Vesitalous 3                                                        
0000000000000000000000000000
Tuotanto-osaamisen kehittyminen I351
                                                       
Kustannuslaskenta 3                                                        
Kadunrakennus 3                                                        
Mittaustekniikan jatkokurssi 5                                                        
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 4                                                        
Työturvallisuus 2                                                        
Technical English for Professionals 3                                                        
0000000000000000000000000000
Ylläpito-osaamisen syventäminen I351
                                                       
Päällystetekniikka 3                                                        
Väylien ylläpito 5                                                        
Rakennuttaminen 4                                                        
Ympäristölait ja lupajärjestelmät 3                                                        
0000000000000000000000000000
Vaihtokelpoiset opinnot I351
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Louhintatekniikka 3                                                        
Tuotantotekniikka 3                                                        
Tuotannon ja kustannuslaskennan jatkokurssi 3                                                        
Projektityöt 3                                                        
Vesirakennus 3                                                        
0000000000000000000000000000
Infran osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Kalliorakenteet 3                                                        
Liikennejärjestelmäsuunnittelu 3                                                        
Rautatietekniikka 3                                                        
Ympäristögeotekniikka 3                                                        
Liittymäsuunnittelu 3                                                        
0000000000000000000000000000
Talonrakentamisen perusteet 341
                                                       
Rakennus/tuotanto CAD 3                                                        
Talonrakennus 3                                                        
Rakennussuunnittelu 4                                                        
0000000000000000000000000000
Tuotantotekniikan osaaminen I341
                                                       
Tuotantotekniikka 5                                                        
Talonrakentamisen mittaukset 3                                                        
Työturvallisuus 3                                                        
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2                                                        
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2                                                        
0000000000000000000000000000
Projektin tuotannonohjauksen osaaminen I341
                                                       
Aikataulusuunnittelu 3                                                        
Työnsuunnittelu ja tehtäväsuunnittelu 3                                                        
Talotekniset asennukset ja yhteensovittaminen 3                                                        
Elementtirakentaminen ja asennussuunnittelu 3                                                        
0000000000000000000000000000
Projektin hallinnan osaaminen I341
                                                       
Kustannuslaskenta 3                                                        
Hankintatoimi ja logistiikka 3                                                        
Laadunvarmistus 3